NCHR Occasional Paper Series - Page 3

Published Dec. 16, 2014 3:36 PM

Kristian Espelid graduated from the University in Bergen in 2014. His master thesis titled Judicial Independence in China: A Post-totalitarian Story examines to what extent the Chinese judiciary is politically independent, and identifies the factors that can help explain the degree of judicial independence.

Kristian was affiliated with the NCHR through the China Programme, from which he received a master student scholarship.

Published Dec. 10, 2014 11:15 AM

Marit Lomundal Sæther ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2014 og er per dags dato ansatt ved Nasjonal Institusjon på Norsk senter for menneskerettigheter. Hennes masteroppgave med tittelen Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak  omhandler kriminalomsorgens internkontroll ved bruk av isolasjon. Oppgaven er også relevant for UiOs forskningsprosjekt Skandinavisk isolasjonsnettverk. Avhandlingen publiseres uten endringer, slik den ble levert.