- Ikke så farlig å tro i Kina

– De kinesiske makthaverne er i prinsippet ikke interessert i hva du tror på, antagelig fordi de selv ikke har noen tro. Det er når troen blir oppfattet som en trussel for Kommunistpartiets maktmonopol, at de reagerer.

- Det er viktig å vite at religion i seg selv ikke anses som problematisk av et ateistisk regime, sier Koen Wellens.

Dette sier Koen Wellens, til daglig seniorforsker ved Kinaprogrammet, Norsk senter for menneskerettigheter. Wellens har i løpet av de siste månedene levert to bøker om temaet Kina og religionsfrihet: Det større arbeidet, Religious Revival in the Tibetan Borderlands, som er utgitt av University of Washington Press, og Freedom of Religion or Belief in China, som oppsummerer erfaringene fra den kinesisk/norske menneskerettighetsdialogen.

Religiøs oppblomstring

I de senere årene har Kina opplevd en religiøs oppblomstring som på mange vis går på tvers av det etablerte bildet det internasjonale samfunnet har dannet seg av Kina:

-Det er viktig å vite at religion i seg selv ikke anses som problematisk av et ateistisk regime, sier Wellens. Det er når religionen får overtoner av etnisk nasjonalisme, eller på andre måter oppfattes som truende av sentralmakten at restriksjonene kommer.

I det større vitenskapelige arbeidet på University of Washington Press undersøker Wellens religiøs praksis blant Premi-folket som bor i Sichuan og Yunnan, i grensetraktene til det etniske Tibet . Denne gruppen teller rundt 60 000 personer og har på mange måter falt utenfor den generelle velstandsøkningen i Kina. Samtidig har det gamle sosialistsystemet forvitret, og i vakumet som har oppstått, har den lokale anji – tradisjonen fått spillerom.

Wellens etnografiske studie av dette folket gir en verdifull indikasjon på situasjonen generelt i vest-Kina, som preges avet blomstrende kulturell mangfold , men også av betydelig fattigdom.

Rapport fra dialog

Wellens' andre bok, Freedom of religion or belief in China; Experiences from the Sino-Norwegian human rights dialogue, er utarbeidet i samarbeid med Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet, og beskriver koalisjonens dialog om tros- og livssynsfrihet mellom Norge og Kina de ti siste årene.

Wellens reflekterer over den tiårige dialogen, som har foregått mellom ulike representanter for koalisjonen og kinesiske myndigheter. En viktig konklusjon fra denne dialogen er at religion får en stadig viktigere plass i det kinesiske samfunnet, og at dette skjer med aksept fra landets sentrale myndigheter.

Boken gir også et overblikk over kinesisk religionspolitikk i et menneskerettighetsperspektiv, i tillegg til en forskningsbasert gjennomgang av de tradisjonelle kinesiske religionenes plass i det moderne kinesiske samfunnet. Freedom of religion or belief in China er publisert av Unipub.

Kontakt:

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 22. nov. 2010 12:31 - Sist endret 21. des. 2020 13:58