Mass Migration and Human Rights – Legal and ethical dilemmas

Et kurs for alle, på Masternivå , et kurs som er gratis, web-basert og kan gjennomføres i sin helhet via PC, et kurs som tar maks to timer per uke, i fire uker, høyaktuelt tema: Massemigrasjon og menneskerettigheter: Juridiske og etiske dilemmaer, verdens ledende eksperter fra ulike fag med korte forelesninger, i alt 40 tekst- og videosteps, alt foregår på engelsk

Forskningsleder ved Raoul Wallenberg-Instituttet, Universitetet i Lund Thomas Gammeltoft-Hansen, er en av de mange ekspertene som bidrar med forelesning. (Still fra MOOCen)

Verdens ledende forskere

-Vi er svært glade og stolte over å kunne presentere denne MOOCen,  (Massive Online Open Course) den første i SMR-regi, og en av de aller første også i UiO-regi. 

Dette sier initiativtaker, SMR-direktør Inga Bostad. Hun mobiliserte det verdensomspennende forskernettverket Association of Human Rights Institutes – AHRI – som medvirket til at flere av verdens ledende migrasjons- og folkerettsforskere deltar.
UiO sentralt og juridisk fakultet bidrar med vesentlig støtte, og SMR har engasjert Ingvill Plesner, mangeårig forsker ved SMR som nå er tilknyttet Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, til å utarbeide kurset, finne engasjere forelesere og forestå selve produksjonen.

22 eksperter – 40 steps

Både Bostad og Plesner deltar i noen av videoene, Bostad som etikkforeleser og Plesner som intervjuer. Det er over 20 eksperter som medvirker i de 40 ulike steps, hvorav halvparten fra det internasjonale AHRI-nettverket. I tillegg har Plesner engasjert den prisbelønnede norske dokumentarfilmskaperen Karoline Frogner som nærmest pro bono har bidratt med noen gripende sekvenser der barn i norske asylmottak forteller sin flukthistorie . Dessuten inngår utdrag fra den prisbelønte dokumentarfilmen «69 minutes of 86 Days» signert Egil Håskjold Larsen .

Stor variasjon i formidlingsmetoder

Kurset, som er inndelt i fire moduler, benytter en serie formidlingsmetoder, fra dokumentarfilmen, via videoforelesningen til intervjuet i tillegg til skriftlig materiale. Dessuten åpner kurset for noe interaktivitet mellom deltakerne. Her vil de være erfarne virtuelle portvakter som sikrer fraværet av nett-troll og som dessuten kommer med faglig baserte kommentarer. Det siste er det SMR-professor Stener Ekern som forestår.

Kursets fire moduler

Kursets første modul er overordnet, og stiller de sentrale spørsmål:

  • Hva er kjerneprinsippene i internasjonal flyktningerett?
  • Hva er forbindelsen mellom menneskerettigheter og etikk?
  • Hva er de viktigste dilemmaene innen europeiske asylrett og –praksis?

I kursets annen modul ser man nærmere på årsakene til massemigrasjon i et menneskerettslig perspektiv, med spesiell vekt på forholdene i Nord-Afrika og Midtøsten, særlig Syria og Libanon. 
Tredje modul ser på kriterier og reelle mulighetene for å få asyl i Europa – i teori og praksis, mens fjerde og siste modul belyser langtidskonsekvenser av og utfordringer tilknyttet integrasjon.
Kurset slippes i fire moduler,

  1. den første modulen mandag 18. september kl. 10:00 norsk tid,
  2. den andre mandag 25. september kl. 10:00 norsk tid,
  3. den tredje mandag 2. oktober kl. 10:00 og
  4. den fjerde til samme tid, mandag 9 oktober.

Alle fire moduler tas ned og kurset er ikke lenger tilgjengelig etter mandag 16. oktober. Dette innebærer at man kun kan se alle fire moduler under ett i siste uken, mellom 9. og 16. oktober. 

 

Se den korte lanseringsvideoen ca 1 minutt

Se den lange lanseringsvideoen ca 3 minutter

Meld deg på MOOCen

Se hvem som foreleser

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 6. sep. 2017 14:38 - Sist endret 21. des. 2020 14:01