Prøveforelesning: River Kate Hustad

River Kate Hustad ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Which legal doctrinal approach to socio-economic rights can best ensure protection for a universal social minimum in Law?

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Dag Michalsen
 

Publisert 14. des. 2016 14:53 - Sist endret 18. jan. 2017 15:27