Betty J. Haugen (f. 1946), bibliotekar (Oslo), hovedbibliotekar ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. E-mail: b.j.haugenatnchr.uio.no - erstatt "at" med "@"