English version of this page

BEYOND

BEYOND-prosjektet ser på forholdet mellom FNs flyktningkonvensjon og stater som ikke har ratifisert denne konvensjonen. Prosjektet er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (2021-2025).

Mennesker på flukt

BEYOND-prosjektet analyserer flyktningkonvensjonens innflytelse i stater som ikke har ratifisert den. Foto illustrasjon: © UNHCR/Roger Arnold

Om prosjektet

Prosjektet: Protection without Ratification? International Refugee Law beyond States Parties to the 1951 Refugee Convention (BEYOND) går over fem år og ledes av professor Maja Janmyr

Prosjektet analyserer flyktningkonvensjonens innflytelse i stater som ikke har ratifisert den, og hvordan disse statene bidrar i utviklingen av internasjonal flyktningrett. Prosjektet ser særlig på hvordan FNs høykommissær for flyktninger/The UN Refugee Agency (UNHCR) overtaler stater til å ratifisere denne konvensjonen, og hvordan UNHCR arbeider i land som ikke er part i konvensjonen.

BEYONDs delprosjekt fokuserer blant annet på Pakistan, Bangladesh, Libanon og Tyrkia.

 
Last ned mediefil

 

Prosjektet har sine hovedsider på engelsk. 

Varighet

Prosjektet varer fra 2021 til 2025.

Finansiering

Dette prosjektet mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under den Europeiske unions Horisont 2020-program, kontraktnummer 851121 (ERC Starting Grant 2019).

 

Publisert 16. nov. 2020 13:46 - Sist endret 30. nov. 2020 15:52