Flyktningstiuasjonens prekære menneskerettslige konsekvenser

Beskyttelse av – og assistanse til – flyktninger i Europa og Midtøsten var tema for et tverrfaglig heldagsseminar som SMR og PRIO samarbeidet om for ett par uker siden. For et fullsatt publikum fra blant annet akademia og det sivile samfunn samlet seminaret forskere fra tre forskjellige NFR-prosjekt.

Bildet kan inneholde: begivenhet, seminar, konvensjon, svart og hvit, rom.

Maja Janmyr åpner seminaret til fullsatt sal. Foto: UiO

Flyktningbeskyttelse

Professor Maja Janmyrs FRIPRO-prosjekt Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention (REF-ARAB) var et av prosjektene som sto bak seminaret. REF-ARAB-prosjektet fokuserer særlig på aktuelle aspekter ved flyktningbeskyttelse i land som ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon. I det arabiske Midtøsten er det kun Egypt og Jemen som har ratifisert konvensjonen. Til tross for dette, har stater i regionen en kompleks historie både som opphavs- og mottaksland for store flyktninggrupper.

REF-ARAB-prosjektet hadde formell oppstart sommeren 2019, og dette seminaret var det første av mange planlagte aktiviteter for et bredt publikum.

Rettshjelp til flyktninger

REF-ARAB-prosjektet tar sikte på å utvikle et rammeverk for å studere regionens mange aspekter av flyktningbeskyttelse. Dette gjøres gjennom å utforske ulike aktørers praksis, og samspillet mellom dem, på globalt, nasjonalt og lokalt nivå.
Et panel på heldagsseminaret fokuserte derfor på hvilke muligheter flyktninger i disse landene har til å søke rettshjelp og beskyttelse fra ikke-statlige organisasjoner. Blant innlederne var prosjektdeltaker Martin Jones ved York-universitetet i Storbritannia og medlem av REF-ARABs råd, Samar Muhareb fra ARDD Legal Aid i Jordan. I tillegg holdt Fernando de Medina Rosales fra Flyktninghjelpen og Ghida Frangieh fra Legal Agenda i Libanon forberedte innlegg om rettshjelp til flyktninger på både global og lokal nivå.

REF-ARAB-prosjektdeltakeren Benjamin Thomas White ved Glasgow-universitetet deltok også i panelet om flyktningleir med en presentasjon om Baquba-flyktningeleir 1918-20. Dagens avsluttende rundebordsamtale inkluderte også prosjektdeltaker Dallal Stevens fra universitetet i Warwick som løfte fram behovet for å høre på erfaringene og fortellingene til mennesker på flukt i både forskning og politisk utvikling.

- Mennesker på flukt som vi intervjuer, sa Stevens, er eksperter på eget felt og det er ofte diskrepans i hvordan lokalbefolkningen og flyktninger ser sin situasjon og på hvordan europeiske beslutningstakere oppfatter situasjonen.

Kick-off workshop

I tillegg til heldagsseminaret 18/9 holdt REF-ARAB-prosjektet en lukket internworkshop dagen før. Her fokuserte prosjektdeltakerne på å utvikle prosjektets mål og konsept videre, og kartla arbeidsfordeling og arbeidsplan for årene som kommer. På workshopen diskuterte deltakerne også hvordan de ønsket å formidle prosjektet, og de etiske utfordringene som forventes å dukke opp i et forskningsprosjekt av denne typen.

Neste prosjektmøte er i Beirut, Libanon i 2021 og frem til da håper prosjektleder Janmyr at prosjekt-teamet har vokst ytterliggere – hun er nå i gang med tilsettingsprosessen for to postdoktorer.


Arrangementstekst og program

Emneord: Flyktninger, Flyktningrett, Menneskerettigheter Av Maja Janmyr og Cathrine Kullgreen
Publisert 1. okt. 2019 13:50 - Sist endret 2. okt. 2019 12:46