Årbok om menneskerettigheter i Norge

Årbok om menneskerettigheter i Norge ble utgitt av Norsk senter for menneskerettigheter fra 2005 til 2015, i forbindelse med at senteret fra 2002 til 2015 var Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.