SMRs rapport til FNs barnekomité

Norge rapporterer for fjerde gang til FNs komité for barnets rettigheter. Komitéen  overvåker statenes nasjonale implementering av FNs barnekonvensjon.

Barnekomiteen involverer i stor grad ikke-statlige aktører i rapporteringsprosessen. SMR er, som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter,  invitert til å levere inn supplerende informasjon til statens egen rapport. 

SMRs har nå ferdigstilt sin rapport om Norges oppfyllelse av FNs barnekonvensjon. SMRs supplerende rapport til FNs barnekomité 2009  omhandler både strukturelle utfordringer, som informasjon og opplæring om barns rettigheter, og statens utfordringer når det gjelder rettigheter og beskyttelse for særlig utsatte grupper barn i Norge.

Statens rapport til FNs barnekomité

Andre som har levert supplerende rapporter er Forum for barnekonvensjonen og Barneombudet.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Elin Saga Kjørholt.

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 28. aug. 2009 15:41 - Sist endret 27. jan. 2011 14:28