2010

Publisert 20. des. 2010 11:51

-Dette prosjektet skal undersøke autoritetsutøvelsen i internasjonale institusjoner: Utøvelsens egenskaper, årsaker, virkninger og konsekvenser.

Publisert 13. des. 2010 13:51

-Norsk senter for menneskerettigheter ser med bekymring på regjeringens manglende oppfølging av eget løfte om å gjennomføre en konsekvensutredning før en eventuell signering og ratifikasjon av tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). 

Publisert 13. des. 2010 13:37

-Legal Tools prosjektet som SMR deltar i er interessant for alle medlemmene av Den Afrikanske Unionen (AU).

Publisert 7. des. 2010 10:27

Freedom of religion or belief in China; Experiences from the Sino-Norwegian human rights dialogue er tittelen på Koen Wellens' nye bok. Den er utarbeidet i samarbeid med Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet, og beskriver koalisjonens dialog om tros- og livssynsfrihet mellom Norge og Kina de ti siste årene.

Publisert 20. okt. 2010 12:02

Onsdag 20. okotober forsvarte Kjetil Mujezinović Larsen  sin avhandling for graden ph.d.: The European Convention on Human Rights and UN-Mandated Peace Operations: A Square Peg in a Round Hole?

Professor Finn Arnesen ledet disputasen.

Detaljer

 

Publisert 9. okt. 2010 16:52

Ca. 20 stipendiater og postdoktorer deltok under årets forskerkurs i Reykjavik i september. Bør statene ratifisere menneskerettighetskonvensjonene? Dette var det sentrale temaet under forskerkurset.

Publisert 30. sep. 2010 15:12

SMR har, i samarbeid med Vietnam National University, School of Law, utarbeidet det første masterprogrammet om menneskerettigheter i Vietnam.

Publisert 2. sep. 2010 16:22

Et rekordstort publikum - over 120 personer - møtte opp da SMR lanserte sin Årbok om menneskerettigheter i Norge 2009. Lanseringen fant sted i Litteraturhuset 2. september og hadde norsk asylpolitikk og internasjonale menneskerettigheter som tema.  

Publisert 9. aug. 2010 14:36

Hans Majestet Kongen har utnevnt tidligere direktør ved SMR og professor Asbjørn Eide til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsinnsats. Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på Eides arbeide for freds- og konfliktforskning og hans mangeårige arbeide for menneskerettighetene, herunder hans arbeid for minoritetene. 

Ordenen vil bli tildelt ved en høytidelighet 25. august i år.  

Publisert 16. juni 2010 13:56

Tallene fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er klare: Statistikken for 2009 viser at SMR er på 2.plass nasjonalt hva angår antall godkjente publiseringspoeng per forsker i enheter med flere enn fire ansatte.

Publisert 7. juni 2010 09:58

Planlegger du å skriver masteroppgave, juridisk spesialoppgave eller tilsvarende innen menneskerettigheter, ytringsfrihet eller demokrati i 2011? Da kan du søke studentstipend på 50 000 kr. 

Publisert 7. juni 2010 09:43

Statspartene til Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC), avholder i perioden fra 28.5 – 11.6 2010 en historisk revisjonskonferanse med den hensikt å evaluere domstolens resultater siden etableringen i 2002, samt vurdere forslag til endringer i domstolens vedtekter. ICC Legal Tools Programmet ved SMR er tilstede i begivenhetenes sentrum.

Publisert 26. mai 2010 11:32

Universitetet i Oslo har oppnevnt SMR-professor Bård Anders Andreassen som representant til Utvalg for nord-sør-samarbeid. Oppnevningen gjelder for perioden 01.02.2010-31.12.2011.  

Publisert 30. apr. 2010 14:42

SMR-direktør Nils Butenschøn innledet forleden i tankesmia Civita, over temaet "Menneskerettigheter - hvordan fremmer vi dem best mulig?" Se innledningen.

Publisert 22. apr. 2010 15:15

Datalagringsdirektivets forhold til menneskerettighetene er ikke grundig nok utredet, påpeker SMR, som derfor ber departementene om å foreta en mer inngående vurdering av direktivets menneskerettslige sider.

Publisert 8. apr. 2010 16:18

Professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein, for tiden tilknyttet prosjektet Should States Ratify Human Rights Conventions har fått tilbud om å redigere en bokserie ved Cambridge University Press.

Publisert 17. mars 2010 15:22

SMR berømmer den norske regjeringen for konstruktiv, selvkritisk og imøtekommende respons på innspillene i FNs menneskerettighetsråd. Samtidig påpeker SMR, i en uttalelse til MR-rådet, at Regjeringen fortsatt ikke har gitt respons på kravene om en ny handlingsplan for menneskerettigheter.  

Publisert 9. feb. 2010 14:45

- De religiøse samfunnene i Norge må utvikle seg til å bli virtouse medspillere i et flerkulturelt samfunn. Det finnes ingen religion som kan lime det norske samfunnet sammen, men de verdiene som menneskerettighetene representerer kan bidra til nettopp dette.

Publisert 5. feb. 2010 14:26

Priskomitéen for Universitet I Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond inviterer ansatte og studenter ved Universitet i Oslo til å nominere kandidater til prisen for 2010.

 

Publisert 8. jan. 2010 13:32

Barne-og likestillingsdepartementets forslag om å innføre en ordning som gir adgang til å stanse utbetaling av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring vekker bekymring i SMR. Dette gjelder spesielt kvaliteten på den fremstillingen av menneskerettslige forpliktelser som departementet gir i høringsnotatet.