Delt formannskap i AHRI

SMR og det danske Institutt for Menneskerettigheter deler ledelsen av Association of Human Rights Institutes det neste året.

Dette er en av konklusjonene fra AHRI-årsmøtet, som ble avholdt i Venezia 26. september.

Fra årsmøtet i Venezia - Butenschøn midt i bildet, under lerretet. (Foto: CBA)

Lederskapet og dermed ledervervet blir altså delt mellom direktørene Nils A Butenschøn - SMR - og Jonas Christoffersen ved det danske instituttet. Med seg i styret har de Margot E. Salomon fra LSE og Manfred Nowak fra Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights. I tillegg valgte årsmøtet Felipe Gómez Isa fra Pedro Arrupe Institute of Human Rights, Bilbao. Dette instituttet var også et av fem nye medlemmer, noe som fører til at det totale medlemstallet passerer 40 institutter. 

Internasjonal profil

Både Universitetet i Pretoria og Universitetet i Sydney var blant årets søkere som fikk invilget medlemsskap. AHRI har inntil i år vært en rent europeisk forening fordi forskningssamarbeidet i foreningens regi har hatt EU-finansiering. Sør-Afrika og Australia er blant de ikke-europeiske statene som har avtaler med EU som sikrer at deres deltakelse i AHRI-samarbeidet kan finansieres.

Vellykket forskningssamarbeid

-Vi er nå inne i den andre fireårsperioden med EU-finansiert forskningssamarbeid - et samarbeid som SMR i sin tid tok initiativet til, sier Nils A Butenschøn.
AHRIs viktigste finansieringskilde er COST (European Cooperation in Science and Technology).

Prosjektet som avsluttes neste år heter The Role of EU in UN Human Rights Reform, og er organisert i workshops som møtes regelmessig.

-Dette er vårt viktigste bidrag til internasjonaliseringen av menneskerettighetsforskningen, understreker Butenschøn, som ser frem til flere bokutgivelser og en stort anlagt konferanse i Wien, i september neste år. Konferansen setter punktum for det nåværende samarbeidsprosjektet, men vi legge grunnlaget for en ny periode dersom man klarer å skaffe finansiering.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 6. okt. 2011 17:26 - Sist endret 6. okt. 2011 18:10