Al Jazeera på SMR-seminar

Human Rights and Press Freedom var temaet på et tredagers seminar som SMR arrangerte tidligere denne uken. En delegasjon på tjue journalister og redaktører primært fra Al Jazeeras hovedredaksjon og egen Menneskerettighetsavdeling i Doha, Qatar var lydhøre og engasjerte deltakere.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre lytter til Al Jazeeras Mostefa Souag under åpningen av seminaret. 

-Gjennom det tre dager lange seminaret, som ble gjennomført med støtte fra Utenriksdepartementet, var deltakerne innom presentasjoner av de viktigste beskyttelsesmekanismene, journalister og pressens særlige rettigheter og plikter samt beskyttelse av journalister som arbeider i konfliktområder. I tillegg fikk Al-Jazeera-representantene presentasjoner av hvordan rettighetene beskyttes og håndheves her i landet. Det var en meget engasjert gjeng som deltok aktivt og som også tilførte arrangørene og innledere mye kunnskap og erfaring.  Det som nå foregår i Midtøsten og NordAfrika fikk naturlig også mye oppmerksomhet.

Dette sier leder av de internasjonale programmene  ved SMR, Siri Skåre, som sammen med SMRs øvrige stab var ansvarlig for det tre dager lange seminaret, som ble avholdt i Oslo.

Al Jazeeras toppledelse var representert ved Mostefa Souag, som gjennomgikk TV-stasjonens historikk, målsettinger og faglige prioriteringer i en egen pressebrief for norske media. Utenriksminister Jonas Gahr Støre åpnet konferansen med gode ord til TV-kanalen, som raskt har vunnet internasjonal anerkjennelse.

I tillegg til forelesninger og diskusjoner ble det også tid til et omfattende besøk i NRK, der en rekke representanter for kringkasterens redaksjonelle ledelse deltok.  

Av Christian Boe Astrup
Publisert 14. apr. 2011 13:51 - Sist endret 15. apr. 2011 09:15