Nytt NORDEM Basiskurs av stabelen

-Dette er et tøft og omfattende kurs, som er en god forberedelse til oppdrag i internasjonale organisasjoner.

NORDEM har gjennomført årets basiskurs, med 21 deltakere. (foto: Anne Sofie Molandsveen)

Dette sier prosjektkoordinator og kursansvarlig Anne Sofie Molandsveen ved NORDEM når hun skal beskrive NORDEMs årlige basiskurs innen demokratisering og menneskerettighetsrelatert feltarbeid. Kurset er først og fremst beregnet for nye medlemmer av beredskapsstyrken. I september gjennomførte NORDEM årets kurs, for 21 deltakere fra inn- og utland. Gjennom fem travle dager fikk deltakerne innføring i hvordan man arbeider med menneskerettigheter i felt.

 

Allsidig bakgrunn

-Deltakerne har ulik type utdanning og erfaringer, men mange har samfunnsvitenskapelig eller juridisk faglig bakgrunn. Ellers er språkkunnskaper viktig. For alle NORDEMs oppdrag må man kunne beherske engelsk på profesjonelt nivå, og i tillegg er det etterspørsel etter flere andre språk. Eksempelvis trenger vi personer med gode kunnskaper i fransk, russisk, spansk, arabisk - ja til og med portugisisk, sier Molandsveen.

NORDEM samarbeider med flere internasjonale organisasjoner som etterspør personell med kompetanse innenfor vårt mandat. Ved ledige oppdrag søker vi i basen vår for å se om vi har kandidater med egnet kompetanse. Etter en grundig vurdering fremmer vi den eller de som vi mener kvalifiserer til oppdraget. NORDEM har for eksempel personer på feltoppdrag i Sentral-Asia, på Balkan og i DR Congo, forteller Molandsveen.

Todelt kurs

Det er NORDEM som er faglig ansvarlig for kurset og setter sammen programmet. Foredragsholdere er ofte internasjonalt anerkjente kapasiteter på de ulike fagområdene. Kurset er todelt, først en utpreget faglig del der det gis innføring i internasjonale menneskerettigheter, feltoperasjoner, ulike mandater for feltoperasjoner og forholdet mellom internasjonal menneskerettighetslovgivning og internasjonal humanitærrett. Den andre delen er mer praktisk orientert, hvor det fokuseres på ulike utfordringer knyttet til feltarbeid, som sikkerhet og stresshåndtering. Vi involverer også våre egne sekonderte. I år fikk vi besøk av to som jobber i henholdsvis Kosovo og DR Congo, som stilte opp og bidro med sine erfaringer.

-Det er som sagt et krevende kurs, og selv om du har gjennomført kurset er det ingen garanti for å få tilbud om oppdrag. For å få tilbud om oppdrag må du har den kompetansen som etterspørres, noe som kan variere over tid etter hvilke type oppdrag som finnes. Dernest er det avgjørende at du er tilgjengelig når muligheten er der. Dette kan av og til være en utfordring for noen av dem som ellers er i fast arbeid. Det er derfor et poeng at kurset holder et meget høyt faglig høyt nivå, slik at deltakerne uansett sitter igjen med økt kompetanse innenfor menneskerettigheter og demokratisering.

Les hvordan to av deltakerne opplever kurset.

Publisert 13. sep. 2011 15:30 - Sist endret 13. sep. 2011 15:35