To besøk fra Vietnam

SMR har mottatt to viktige delegasjoner fra Vietnam i de siste par ukene. Først kom en delegasjon fra det vietnamesiske kommunistpartiet, og deretter mottok SMR den offisielle delegasjonen som besøkte Norge i forbindelse med menneskerettighetsdialogen.

Delegasjonen ble ledet av Tran Thi Bich Thuy, t.v.

Sjette oktober tok SMR og Vietnamprogrammet imot en delegasjon fra Det Vietnamesiske Kommunistpartiets Kommisjon for Massemobilisering.
Delegasjonen, som ble ledet av Tran Thi Bich Thuy, presenterte en generell gjennomgang av kommisjonens virksomhet. Samtalen som fulgte presentasjonen fokuserte særlig på
SMRs mandat som nasjonal institusjon, og vietnamprogrammets aktiviteter.

Del av dialogen

Den offisielle menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Vietnam gjennomførte en møterunde i Oslo i midten av oktober. I den forbindelse gjestet den vietnamesiske delegasjonen SMR, som forestår den akademiske, kompetansebyggende delen av dialogen. Delegasjonen ble ledet av Hoang Chi Trung, ekspedisjonssjef i det vietnamesiske utenriksdepartementet, og besto i tillegg til representanter for det vietnamesiske utenriksdepartmentet av representanter fra Vietnams justis-og innenriksdepartementer.  

Delegasjonen var spesielt opptatt av å få kartlagt studiemuligheter for vietnamesiske studenter ved SMR, i tillegg til vietnamprogrammets aktiviteter generelt.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 27. okt. 2011 14:21 - Sist endret 27. okt. 2011 14:45