Doktorgrad til Lena Larsen

Lena Larsen, prosjektleder for Oslokoalisjonen for religions-og trosfrihet, har disputert og prøveforelest for graden dr.philos ved Det humanistiske fakultet.

Lena Larsens avhandling, Islamsk rettstenkning i møte med dagliglivets utfordringer. Fatwaer som løsningsforslag for muslimske kvinner i Vest-Europa, undersøker fatwaer som løsningsforslag– gitt av muftier (islamske lærde som gir fatwaer). Disse muftiene hevder at deres svar er gitt med henblikk på lokale forhold. En fatwa er et normutsagn – som regel i form av svar på et spørsmål.  

Lena Larsen.

Publisert 4. feb. 2011 13:58 - Sist endret 27. okt. 2017 13:06