Ny og utvidet NORDEM-avtale varsler styrket fokus på demokratisering

-Den nye avtalen mellom Utenriksdepartementet og Norske senter for menneskerettigheter (SMR) viser at norske myndigheter prioriterer kompetanse innen demokratibygging og institusjonsutvikling. Det er internasjonalt fokus på transformasjon fra totalitære styresett til et mer representativt styresett, og slik sett er dette en meget tidsriktig avtale. 

SMR-direktør Nils A. Butenschøn og ekspedisjonssjef  i Utenriksdepartementet, Geir O. Pedersen, signerte NORDEM-avtalen. (foto: CBA)

Dette sier lederen for internasjonale programmer ved SMR, Siri Skåre, i en kommentar til at SMR-direktør Nils A. Butenschøn og ekspedisjonssjef Geir O. Pedersen i Utenriksdepartementets Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål forleden signerte en treårig samarbeidsavtale med ramme på 24 millioner kroner.

Norsk ressursbank for demokrati

Pengene sikrer en god og faglig solid drift av The Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights, NORDEM, i tre år fremover. Staben utvides fra fem til sju medarbeidere, og skal styrkes med to nyansatte. Her er man spesielt interessert i kompetanse innen demokratibygging og institusjonsutvikling, to områder med styrket aktualitet etter dette årets «arabiske vår».

NORDEM rekrutterer, lærer opp og sender personell ut til internasjonale operasjoner i regi av FN, EU og OSSE. NORDEM tilbyr dessuten ulike former for opplæring tilknyttet internasjonale operasjoner. I tillegg utgir NORDEM en rekke rapporter fra sine ulike internasjonale engasjement.

Høyt aktivitetsnivå

Årlig stiller NORDEM med ca 80 eksperter til ulike internasjonale arenaer. Valgobservasjoner har lenge vært en sentral del av arbeidet for de rundt 200 personene som til enhver inngår i NORDEMs ressursbase av internasjonal kompetanse innen demokratibygging. Men justissektorreform,  seksualisert vold, fredsavtaleoppfølging, demokrati og institusjonsbygging er sentrale områder for  NORDEMs utsendte.

Den inngåtte avtalen dekker sekretariatsfunksjoner og basisdrift av NORDEM ved SMR. Alle utsendinger og oppdrag finansieres separat av en rekke avdelinger og seksjoner i Utenriksdepartementet. Årlig forvaltes rundt NOK 30 millioner.

Den analytiske delen av virksomheten vil bli ytterligere vektlagt i tiden som kommer. Et godt eksempel på hva denne del av NORDEMs aktiviteter kan føre til, finner vi i Nils A Butenschøn og Kåre Vollans nylig utgitte rapport Electoral Quotas and the Challenges of Democratic Transition in Conflict-Ridden Societies (Valgkvoteordninger og utfordringer ved overgang til demokrati i konfliktfylte samfunn).

Av Christian Boe Astrup
Publisert 16. des. 2011 13:48 - Sist endret 19. juli 2012 11:01