Hvem skal omskjære?

Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet lovforslag om regulering av rituell omskjæring av gutter. Et sentralt spørsmål i den forbindelse er hvem som skal stå for omskjæringen.  SMR går inn for en kombinasjon av autorisert helsepersonell og kvalifiserte forhåndsgodkjente omskjærere.

Departementet vurderer to modeller: Den ene forutsetter at bare autoriserte leger kan foreta omskjæringen, den andre at denne også kan foretas av trossamfunnenes egne, kvalifiserte forhåndsgodkjente omskjærere innen en viss tid etter fødselen.  I tillegg skal offentlige sykehus pålegges å tilby omskjæring.

Kombinasjon en løsning

Ved denne modellen sikres en kombinasjon av et landsdekkende helsemessig forsvarlig tilbud og retten til fri religionsutøvelse. Det siste under den klare forutsetning av det legges til rette for opplæring og kontroll med omskjæring utenfor sykehusene.  Det er også denne modellen Nasjonal institusjon ved Norsk senter for menneskerettigheter går inn for.

Et sentralt spørsmål for begge modellene er når barnet kan motsette seg omskjæring. På dette punkt er departementet forslag noe uklart. Dette er et viktig punkt, og departementet bør gi klarere signaler om hvordan barnets rett til medbestemmelse skal håndheves, skriver SMR i høringssvaret.

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 19. okt. 2011 10:36 - Sist endret 10. sep. 2015 14:47