Asbjørn Eide leder romani-utvalg

Hvordan har romanifolket (taterne) blitt behandlet i Norge? Fornyingsminister Rigmor Aasrud har nedsatt et utvalg som skal kartlegge konsekvensene av norsk romanipolitikk. Utvalget ledes av seniorforsker Asbjørn Eide, som fortsatt er tilknyttet SMR. SMR vil også huse utvalgets sekretariat.

Utvalgets mandat.

 

Det nyoppnevnte utvalget skal jobbe med å kartlegge de faktiske forhold når det gjelder politikk og tiltak overfor romanifolket fra norske myndigheter, organisasjoner og virksomheter siden midten av 1800-tallet frem til i dag.

Utvalget skal dokumentere hvilke konsekvenser politikken har hatt både for enkeltindivider og for romanifolket i Norge som helhet, og vurdere funnene i lys av norsk lovgivning og de folkerettslige forpliktelser som Norge var og er bundet av. Observatører fra romaniorganisasjonene vil følge utvalgets arbeid og være diskusjonspartnere.

Utvalget har følgende medlemmer:

•Professor Asbjørn Eide (leder)
•Professor Cecilie Høigård
•Stipendiat Per Haave
•Forsker Karen Sofie Pettersen
•Professor Eivind Smith
•Professor Henriette Sinding Aasen
Utvalget skal avlevere rapport innen 30. november 2013.

– Romanifolket har blitt utsatt for en rekke overgrep opp gjennom historien. Nå skal vi dokumentere hva som har skjedd og få en samlet fremstilling, som grunnlag for videre forsoning og bevaring av romanifolkets kultur. Jeg er glad for at vi har med oss romaniorganisasjonene i dette viktige arbeidet, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud i en pressemelding fra Fornyings-administrasjons-og kirkedepartementet.

I en hundreårsperiode frem til 1980 hadde norsk romanipolitikk som mål å bli kvitt ”omstreifere”. Kulturen og levemåten til romanifolket skulle opphøre, med virkemidler som tvangssterilisering og bortplassering av barn. I 1999 fikk gruppen status som nasjonal minoritet, med krav på beskyttelse av kultur, språk og identitet.

 

 

Publisert 7. jan. 2011 13:10 - Sist endret 10. feb. 2011 14:13