-Kreativitet er medisin mot lydighet

-Barn ser mennesket som en helhet, men utdannelsen sosialiserer oss inn i et mønster der helhetsperspektivet forsvinner.

Dessverre er det blitt slik at kunnskap får oss til å tape helheten av syne. Vi mister kreativiteten. Og antitesen til kreativitet er lydighet.

-Kreativitet innebærer å se sammenhenger. Det er disse sammenhengene som trues når kunnskapen blir for spesialisert, mener Nawar El Saadawi. (foto: CBA)

Nawal El Saadawi. En 80 år ung egyptisk forfatter, lege, folkeopplyser, feminist, debattant og revolusjonær. I år fikk hun Universitetet i Oslos menneskerettighetspris, og avholdt i tilknytning til prisutdelingen også årets Torkel Opsahl Minneforelesning.

Engasjert publikum

Skjønt, forelesning i konvensjonell forstand var det ikke: Saadawi åpnet med en engasjert erklæring der hun med utgangspunkt i begrepet kreativitet stilte følgende spørsmål:

- Hva mener vi med begrepet kreativitet?
- Er kvinner mindre kreative enn menn?
- Hva er forbindelsen mellom kreativitetet og opposisjon? Mellom kreativitet og revolusjon?

i tillegg diskuterte hun forholdet mellom menneskerettigheter generelt og kvinners rettigheter spesielt: Hun påpekte det paradoksale i at kvinner og barn har separate rettigheter, i tillegg til de generelle menneskerettighetene.

Disse og andre spørsmål sikret lydhørhet hos de ca. 50 fremmøtte tilhørerne, og forelesningen utviklet seg raskt til en engasjert debatt - i tråd med Saadawis eget ønske og intensjoner.

Kreativitet og helhet

-Kreativitet innebærer å se sammenhenger. Det er disse sammenhengene som trues når kunnskapen blir for spesialisert, sa Saadawi. Som minnet om at hun selv er lege, og har arbeidet i en årrekke med lungesykdommer.

-Men sykdommer som tuberkulose kan ikke håndteres uten at man gjør noe konstruktivt for å fjerne fattigdom, og til det trenger man kunnskaper innen økonomi. Så slik sett er det en klar sammenheng mellom for eksempel økonomi og medisin. Dersom man taper synet for sammenheng, mister man også den kreativiteten som er nødvendig for å finne løsninger. Og lydighet, ukritisk underkastelse for autoriteter er den absolutte motsetning til kreativitet.

-Er kvinner mer kreative, mer åpne for sammenhenger, undret en tilhører.

Og ble kontant avvist av Saadawi, som påpekte at flere vestlige land med kvinnelige stats-og utenriksministre har deltatt i et kynisk spill med våpeneksport og  krigføring for å sikre kontroll over Midtøstens oljereserver - akkurat som mannlige kolleger.

-Kjønn er uinteressant, fastslo Nawal el Saadawi.

Mektig motrevolusjon

Årets prisvinner og foreleser var  meget skeptisk til utviklingen i hjemlandet:

- Motrevolusjonen er mektig. De forlanger valg i Egypt nå, men det er altfor tidlig. Først må vi etablere og sikre et helt nytt lovverk. Vi trenger å endre landets konstitusjon. Slik det er i dag, besittes alle nøkkelposisjoner av Mubaraks folk. Og alle sentrale  lovbestemmelser stammer fra Mubaraks tid. Egypt er på mange måter en amerikansk satelitt, og maktstrukturene i landet er så dype at de ikke uten videre viskes bort, sa Nawal el Saadawi.

Som etterlyser åpenhet, engasjement, lydhørhet og reell politisk støtte fra det internasjonale samfunnet, dersom kampen i Egypt skal vinnes.  Problemene er på ingen måte løst, og det er ingen grunn til passivt å hvile på laurbærene fra den arabiske våren, sa Nawal el Saadawi.

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 14. nov. 2011 16:41 - Sist endret 14. nov. 2011 16:41