Fornyet samarbeid mellom UD og SMR

Denne avtalen sikrer en langsiktig og forutsigbar satsing på kapasitetsstyrking og akademisk samarbeid med Kina, Indonesia og Vietnam.

Nils A Butenschøn (tv) og ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Geir O. Pedersen, under signeringen av avtalen. (foto: CBA)

Dette sier SMR-direktør Nils A Butenschøn i en kommentar til at SMR og Utenriksdepartementet i september signerte en ny treårig samarbeidsavtale.

Avtalen, som løper fra 2012 og ut 2014, er en videreføring av tidligere langsiktige avtaler. Den finansierer SMRs akademiske samarbeid med - i hovedsak akademiske miljøer - i Kina, Indonesia og Vietnam. Disse tre programmene er akademiske supplementer til de årlige bilaterale menneskerettighetsdialogene Utenriksdeartementet fører med de tre landene.

-Gjennom det samarbeidet SMR har utviklet og praktiserer bidrar Norge til økt kunnskap om og gode relasjoner til sentrale aktører på menneskerettighetsfeltet i de tre landene, sier Butenschøn, som konkluderer:

-For SMR innebærer denne avtalen en unik mulighet til å videreføre et viktig arbeid, inkludert en forutsigbarhet som gjør at vi kan bidra på en enda bedre måte.

Avtalen er på inntil 23 mill.kr. årlig i tre år og finansierer en omfattende virksomhet ved senteret.

Se også oppslag på Utenriksdepartementets hjemmeside.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 7. sep. 2011 12:03 - Sist endret 8. sep. 2011 15:05