Norsk valg under lupen

I alt 22 personer fra fire nasjoner besøker Norge for å se nærmere på avviklingen av kommunvalget den 12. september.

Stor interesse for det norske valget i en delegasjon på 22 personer fra fire nasjoner - i NORDEM-regi. (foto: CBA)

-Dette er en veldig aktiv, deltakende forsamling som stiller interessante og gode spørsmål, sier Ingvild Burkey, som på vegne av NORDEM ved SMR koordinerer besøket.

Somaliland, Puntland, Irak og Turkmenistan er representert i delegasjonen som tilbringer en uke i Norge i forbindelse med valget. I tillegg til å besøke flere valglokaler selve valgdagen den 12, vil forsamlingen også bli briefet av en rekke eksperter: Bernt Aardahl introduserer det norske valgsystemet, Kåre Vollan orienterer om internasjonale standarder for gjennomføring av valg, og leder av internasjonale programmer ved SMR, Siri Skåre, orienterer om internasjonale standarder for valgobservasjon. I tillegg følger omfattende briefinger om medias rolle, møte med politisk ledelse og embetsverk i Utenriksdepartementet og guidede turer både i Stortinget og i Oslo og omegn.

-Dette er ingen ordinær valgobservasjon, sier Burkey. -Først og fremst er det en studietur der både selve valget og vårt valgsystem settes under lupen, og etter interessen å dømme oppfattes programmet både som nyttig og viktig, sier hun.  

Av Christian Boe Astrup
Publisert 9. sep. 2011 13:10 - Sist endret 9. sep. 2011 13:20