Nye valgobservatører på kurs

23 personer, spesielt rekruttert til NORDEM beredskapsstyrke gjennom en formell søknads- og intervjuprosess, deltok på NORDEMs kurs for nyrekrutterte valgobservatører i november.

Kursedeltakere og kursledere samlet på et brett! (foto: CBA)

Kurset er en introduksjon til internasjonal valgobservasjon. Det har som mål å formidle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å være korttidsobservatør.

Sentralt i programmet er kjennskap til de internasjonale prinsippene som regulerer demokratiske valg, og metoden man anvender for å vurdere en valgprosess opp i mot disse. Kurset omfatter både teori og praktisk metode. Blant annet anvendes rollespill hvor deltakerne får prøve seg på ulike utfordringer som kan oppstå når man arbeider som valgobservatør.

De nyrekrutterte observatørene kvalifiserer nå for å være observatører i internasjonale valgobservasjoner, bl.a. i regi av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, og den Europeiske Union.

I tillegg til å snakke engelsk på profesjonelt nivå, behersker mange av deltakere språk som fransk, spansk, russisk og arabisk. De fleste har dessuten relevant internasjonal erfaring, eller bred erfaring med valg i Norge.  Samtlige er i tillegg rekruttert på bakgrunn av gode ferdigheter innen analyse og rapportering.

I tillegg: Det kreves betydelig fleksibilitet for å være valgobservatør!

 

 

 

Publisert 5. des. 2011 14:34 - Sist endret 5. des. 2011 14:35