Velstand - en vei til frihet?

Økt økonomisk vekst i flere asiatiske land har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom. Dette har gitt sterkere stilling til økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), med hovedvekt på de økonomiske.

Dette var tema for et seminar i Vietnamprogrammets regi.

 

Den økonomiske veksten og fattigdomsreduksjonen har skapt forventninger om fremskritt innen sivile og politiske rettigheter, men så langt er det vanskelig å se at økt vekst har gitt uttelling på disse felt som tilsvarer den vi ser innen økonomiske rettigheter.

Dette var temaet for et seminar vietnamprogrammet arrangerte i begynnelsen av september. De rundt tretti tilhørerne som hadde funnet veien til Litteraturhuset kunne lytte til Carlyle Thayer, professor emeritus, University of New South Wales, og en av verdens fremste eksperter på Vietnam og Kina. Han holdt et foredrag med tittelen: Kommunistpartiet i Vietnam og dets forhold til det Kinesiske kommunistpartiet.

Deretter talte Bill Hayton, journalist i BBC News, og forfatter av boken Vietnam - Rising Dragon om forholdet mellom kommunistpartiet i Vietnam og Vietnamesisk næringsliv, før generalsekretæren ved Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), og tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet, Vidar Helgesen holdt innlegget Næringsliv, demokrati og menneskerettigheter.
 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 7. sep. 2011 12:19