2012

Publisert 18. des. 2012 12:23

4 større seminarer, et folkemøte, en grunnlovslunsj, en workshop, én mottakelse og en bibliografi: Dét er i korthet markeringen av Norsk senter for menneskerettigheters første 25 år - i 2012 - oppsummert.

Publisert 10. des. 2012 15:04

Ca. 100 personer hadde funnet veien til åpningen av  Norsk senter for menneskerettigheters siste jubileumsseminar, Group Autonomy and Its Critics: Human Rights Perspectives. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen, stod for den offisielle åpningen av seminaret, sammen med UiOs rektor, Ole Petter Ottersen. 

Publisert 12. nov. 2012 13:48

17,5 millioner kroner årlig i ti år. Bevilgningen fra Norges forskningsråd gjør det mulig for professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein å etablere et senter for fremragende forskning –med røtter i Norsk senter for menneskerettigheter (SMR).

Publisert 1. okt. 2012 13:30

- I en verden preget av økonomisk lavkonjunktur er det viktig at det finnes upartiske og uavhengige journalister. Det er en fordel om disse i tillegg er godt orientert innen menneskerettigheter. Dette sa utenriksminister Espen Barth Eide da han åpnet det tredje menneskerettighetskurset for journalister med tilknytning til  Al Jazeera.

Les hele Espen Barth Eides tale

Publisert 17. sep. 2012 13:51

Association of Human Rights Institutes (AHRI) hadde sin 13. årskonferanse i Wien 10.-12. september.

Her ble anbefalinger basert på et fireårig EU-finansiert samarbeidsprosjekt (The Role of EU in UN Human Rights Reform) mellom forskere fra medlemsinstitusjonene presentert for EU-kommisjonen og FN.

Programmet omfattet også et todagers forskerpanel ledet av SMR om metodeutfordringer i menneskerettighetsforskningen og et doktorgradskurs der prosjekter ble presentert og kommentert. 

Publisert 14. sep. 2012 14:26

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) for perioden 2014-2017, med mulighet for inntil fire års forlengelse. SMR er Norges fremste menneskerettsfaglige miljø med en sterk internasjonal posisjon. Vi søker en motivert og samlende leder som har faglige og strategiske ambisjoner om å videreutvikle senterets forskningsmiljø, undervisning og eksternfinansierte programmer.

Publisert 12. sep. 2012 14:45

-Vi har for dårlig oversikt over bruken av isolasjon i norske fengsler.

Dette vedgikk Marianne Vollan, ekspedisjonssjef for Kriminalomsorgen, under et seminar i regi av Norsk senter for menneskerettigheter. Myndighetene anerkjenner behovet for å se på lovgivning og praksis knyttet til bruk av isolasjon.

Thomas Horn fra Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg fremholdt på sin side at det norske fengselssystemet har et kulturproblem.  

Publisert 12. sep. 2012 13:03

Årets Introductory Course on International Human Rights samlet som vanlig deltakere fra en rekke nasjoner i Norsk senter for menneskerettigheters lokaler i første uke av september.

Publisert 3. sep. 2012 14:17

Hvorfor det er demokratiunderskudd i EU - et tilsvar til Majone and Moravcsik

Dette er tittelen på tiårets artikkel i Journal of Common Market Studies, og SMR-professor Andreas Føllesdal er én av to forfattere.

Publisert 31. aug. 2012 11:12

- Gratulerer med jubileet!

I 25 år har dere kunnet vise til høy kompetanse og akademisk status på et felt som har stor politisk betydning både i Norge og internasjonalt; arbeidet for de universelle menneskerettighetene.

Se billedgalleriet

Publisert 31. aug. 2012 10:46

Dette er tittelen på en større artikkel i Morgenbladet 31.08.12, der avisen tar for seg spørsmålet om organisering av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.

Publisert 27. aug. 2012 14:59

Mads Andenæs, tidligere direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter og nå professor ved Institutt for privatrett, UiO, er gjenoppnevnt som medlem av FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling.  

Publisert 20. juni 2012 14:45

Det bør etableres et samordningsråd for høyere utdanningsinstitusjoner med ansvar for samisk forskning og høyere utdanning. Dette er et av de viktigste forslagene til hva som kan gjøres for å styrke samisk forskning og høyere utdanning i følge et statlig utvalg som ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet i 2010, etter konsultasjoner med Sametinget.  

Publisert 20. juni 2012 14:27

Nær 200 studenter søkte om plass på menneskerettighetskurset ved UiOs internasjonale sommerskole. 20 fikk plass. -Hele verden er representert, sier kursleder Ingvill Thorson Plesner.  

Publisert 30. mai 2012 14:56

Hvert år sender Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights (NORDEM) ut 50 til 60 valgobservatører til oppdrag rundt om i verden. Nytter det, spør Uniforum.

Publisert 30. mai 2012 11:57

– Dagens grunnlovsendringer er langt fra perfekte, men sett i forhold til det som var, må det likevel kalles et slags framskritt. Et lite menneskerettslig framskritt i Norge, i retning av å avskaffe den hegemoniske statsreligionen i vårt flerkulturelle og flerreligiøse samfunn, uttaler Tore Lindholm, mangeårig forsker ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, til fritanke.no

Se også Ingvill Thorson Plesners kronikk, Ingen fri folkekirke, i Aftenposten.

 

Publisert 22. mai 2012 12:26

- Den nye formålsbestemmelsen i Grunnlovens § 2 skaper en forventning om at målsettingen om å sikre menneskerettighetene realiseres. En naturlig oppfølging for Stortinget må nå være å prioritere forslaget fra Grunnlovsutvalget som skal styrke menneskerettighetenes vern i Grunnloven.

 

Publisert 3. mai 2012 12:10

Professor Andreas Føllesdal er innvalgt som nytt medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Publisert 30. mars 2012 12:24

Grunnlovens autoritet og relevans for dagen samfunn må opprettholdes og styrkes. Dette gjøres bl.a. ved å la loven speile sentrale samfunnsverdier, og spesielt menneskerettighetene slik disse er utviklet etter annen verdenskrig. 

Se billedgalleri

Publisert 9. mars 2012 16:22

Mads Andenæs, professor ved institutt for privatrett og tidligere direktør ved norsk senter for menneskerettigheter, har nylig møtt i en interaktiv sesjon i FNs Menneskerettighetsråd.

Publisert 9. mars 2012 16:21

Forskningsprosjektet MultiRights - The Legitimacy of Multi-Level Human Rights Judiciary ved SMR har lansert sin egen blogg. Og alle er hjertelig velkomne til å følge!

Publisert 9. mars 2012 14:39

Hvordan bør menneskerettighetene vernes i Grunnloven? Dette spørsmålet kan du få svar på ved å delta i Norsk senter for menneskerettigheter Grunnlovslunsj i Grand Café mandag 26. mars, fra kl.11:00 til 13:30. Her lanserer vi også Årbok om menneskerettigheter i Norge 2011 og markerer SMRs 25 års jubileum.

Se også praktiske detaljer for møtet.

Publisert 9. mars 2012 14:39

I underkant av hundre personer hadde trosset snøslapset og funnet veien til Gamle Festsal om ettermiddagen 8. mars. Den umiddelbare bakgrunnen for arrangementet var rundebordskonferansen Indigenous peoples’ rights: Their emergence in international law and their contemporary implementation 7-9. mars. 

Publisert 28. feb. 2012 14:27

Kurset Promotering og beskyttelse av menneskerettigheter i mediedekning under krise og konflikt ble arrangert i Al Jazeeras nye, toppmoderne treningssenter i Doha. NORDEM (The Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights) ved Norsk senter for menneskerettigheter stod som arrangør, i samarbeid med Al Jazeera-kontorene i Oslo og Doha, Institutt for Journalistikk og Utenriksdepartementet (UD). Omlag 20 Al Jazeera-journalister deltok, og blant de norske gjestene var det flere innledere og observatører fra mediene.  Les mer på UDs websider.

Publisert 17. feb. 2012 11:06

I disse dager er det 25 år siden Institutt for menneskerettigheter ble opprettet på basis av et stortingsvedtak året før. Jubilanten, som nå heter Norsk senter for menneskerettigheter, har store planer for jubileumsåret. -Vi gleder oss til et spennende knippe seminarer, møter og mottakelser, sier direktør Nils Butenschøn.