Stor oppslutning om SMRs jubileumsmottakelse

- Gratulerer med jubileet!

I 25 år har dere kunnet vise til høy kompetanse og akademisk status på et felt som har stor politisk betydning både i Norge og internasjonalt; arbeidet for de universelle menneskerettighetene.

Se billedgalleriet

Stor oppslutning om SMRTs jubileumsmottakelse. (foto: Anne Norseth)

Slik åpnet daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre sin hilsen til Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) under senterets jubileumsmottakelse i Hotel Continental den 29. august. Statsråden fremholdt bl.a. i sin hilsen at Utenriksdepartementets samarbeid med SMR har vært – og fortsetter å være – bredt og med høy aktualitet.

SMRs direktør Nils Butenschøn åpnet mottakelsen og uttalte bl.a. at det hele tiden har vært to dimensjoner ved SMRs virke, en nasjonal og en akademisk, tilknyttet Universitetet i Oslo. I Butenschøns innledning, som ble holdt på engelsk, sa han blant annet:

- Our ambitions have always been to stay in the forefront of academic human rights institutions, but also to have an impact on the implementation of human rights abroad and at home. Our cooperation with foreign partners, in particular with our Nordic sister institutions, has been decisive in this regard.

En rekke jubileumshilsener

Og apropos samarbeidspartnere: En rekke sentrale representanter for samarbeidende institusjoner hilste jubilanten, med FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, i spissen. Hun var forhindret fra å være til stede, men Pillay sendte hilsen per internett.  Sametingsrådet hilste også, med tilsendt manuskript som ble lest opp av SMRs styreleder Fredrik Zimmer.  

De øvrige talerne, med Jonas Gahr Støre i spissen, var imidlertid i høy grad til stede blant de rundt 120 fremmøtte:

Rektor Ole Petter Ottersen hilste fra Universitetet i Oslo,  Barneombud Anne Lindboe hilste fra det sivile samfunn, direktør Jonas Christoffersen fra Det danske Institut for menneskerettigheder hilste fra nordiske søsterinstitusjoner og dekan ved Det juridiske fakultet, Hans Petter Graver, som dessuten har vært styreleder ved senteret, avsluttet hilsningsrunden.

Deretter fulgte forsamlingen Butenschøns oppfordring fra velkomsttalen om å use the occasion as an opportunity for colleagues, friends, and partners to meet.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 31. aug. 2012 11:12 - Sist endret 26. sep. 2012 11:35