SMR-professor medlem av Videnskaps-Akademiet

Professor Andreas Føllesdal er innvalgt som nytt medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Andreas Føllesdal ble født i Boston, USA, 1957. Han mottok Ph.D. i filosofi fra Harvard universitet i 1991 som Fulbright-stipendiat, med en avhandling om internasjonal fordelingsrettferdighet. Han ble professor i filosofi ved Universitetet i Oslo 1999, og har vært ansatt ved Norsk senter for menneskerettigheter ved juridisk fakultet siden 2001.

Han leder for tiden MultiRights, et fem års 'Advanced Grant' prosjekt under European Research Council, og er forskningskoordinator ved Centre of Excellence on the Study of Mind in Nature.

Publisert 3. mai 2012 12:10 - Sist endret 10. juni 2014 14:42