Årskonferanse for Association of Human Rights Institutes

Association of Human Rights Institutes (AHRI) hadde sin 13. årskonferanse i Wien 10.-12. september.

Her ble anbefalinger basert på et fireårig EU-finansiert samarbeidsprosjekt (The Role of EU in UN Human Rights Reform) mellom forskere fra medlemsinstitusjonene presentert for EU-kommisjonen og FN.

Programmet omfattet også et todagers forskerpanel ledet av SMR om metodeutfordringer i menneskerettighetsforskningen og et doktorgradskurs der prosjekter ble presentert og kommentert. 

Fra åpningen av konferensen, som ble holdt i Det østerrikske vitenskapsakademiet.

Vertsinstitusjonen Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights under ledelse av professor Manfred Nowak, som også har vært faglig koordinator for forskningssamarbeidet de siste fire år, sto for et imponerende arrangement for de 120 deltakerne. Dette inkluderte mottakelser i storslåtte omgivelser gitt av den østerrikske regjeringen og byregjeringen i Wien.

AHRI er en forening av akademiske menneskerettighetsinstitusjoner, opprettet etter initiativ fra SMR i 2000 for å fremme internasjonalt samarbeid om forskning og studier samt rådgivning overfor regjeringer og internasjonale organisasjoner. De senere årene har SMR-direktør Nils Butenschøn vært leder av foreningen, og sekretariatet har ligget ved SMR. Fra 7 institutter som gikk sammen om å stifte AHRI i 2000 er det nå 43 medlemsinstitusjoner, de aller fleste fra Europa. I Wien overlot Butenschøn ledervervet til Jonas Christoffersen, direktøren for Det danske Institut for Menneskerettigheder. Også sekretariatet flyttes nå til København.

Samarbeidet innen AHRI har vært finansiert gjennom EU-midler (COST-programmet) og i noen grad med midler fra Nordisk Råd – tildelinger basert på til dels omfattende søknadsprosesser. Styrking av foreningens egenfinansiering og rekruttering av medlemmer fra nye områder, også utenfor Europa, var viktige diskusjonstema under årsmøtet i Wien. Neste årsmøte er planlagt avholdt i København 8.-10. september neste år.

Publisert 17. sep. 2012 13:51