Mads Andenæs gjenoppnevnt til FN-utvalg

Mads Andenæs, tidligere direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter og nå professor ved Institutt for privatrett, UiO, er gjenoppnevnt som medlem av FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling.  

Andenæs ble første gang oppnevnt som medlem av utvalget i 2009, og hans mandat er nå utvidet med ytterligere tre nye år, til 2015.

Arbeidsgruppen tar opp individuelle saker, foretar observasjoner i felt og uttaler seg prinsipielt i spørsmål tilknyttet vilkårlig fengsling.

FNs Menneskerettighetsråd har nylig bedt utvalget om å utarbeide et sett av retningslinjer som kan sikre rettighetene til dem som blir arrestert, og sikre at de får en forsvarlig rettslig behandling av egen situasjon.

Professor Andenæs uttalte følgende i forbindelse med gjenoppnevningen:

- The war on terror has exposed the degree to which countries who pride themselves on high human rights standards and habeas corpus may offend against international human rights on torture and arbitrary detention. Also the ordinary challenges of criminal justice with pretrial detention, isolation and prison conditions, present challenges to all countries, as do the treatment of immigrants, and children in prison continue to do.

- That the Working Group rules on individual complaints and goes on country missions, gives it a foundation for its work in developing international human rights law. The support from the UN system, primarily the UN Human Rights Council, but also the UN General Assembly, is very important to the Working Group, and for its legitimacy. It promotes compliance with WGAD’s rulings on cases of arbitrary detention, requesting release and compensation, and also with its statements on international human rights standards as its current work on the Deliberation on arbitrary detention in customary international law, and response to the UN Human Rights Council’s recent request to prepare basic principles and guidelines on remedies and procedures allowing anyone being deprived of his liberty by arrest or detention to be brought before court.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 27. aug. 2012 14:59