Selvstyre og menneskerettigheter

Ca. 100 personer hadde funnet veien til åpningen av  Norsk senter for menneskerettigheters siste jubileumsseminar, Group Autonomy and Its Critics: Human Rights Perspectives. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen, stod for den offisielle åpningen av seminaret, sammen med UiOs rektor, Ole Petter Ottersen. 

Ca. 100 personer hadde funnet veien til åpningen av  Norsk senter for menneskerettigheters siste jubileumsseminar,(foto: CBA)

- Alle menneskerettigheter hviler dypest sett på ideen om alle menneskers likeverd og grunnleggende frihet. Men så kan frihetshensynet komme i konflikt med likeverdstanken, ikke minst når individer praktiserer sin frihet sammen med andre, i grupper. Da kan gruppens frihet komme til å binde individenes frihet – både innad i gruppen og utenfor.

Slik presenterte de to kvinnene bak seminaret, SMR-forskerne Maria Lundberg og Ingvill Thorson Plesner, konferansens sentrale dilemma i en kronikk i Klassekampen 06.12.12. I to dager diskuterte forskere og eksperter fra en rekke land ulike aspekter ved temaet.

Seminaret hadde derfor følgende mål:

  • Å bidra til tverrfaglig og internasjonal refleksjon og utveksling av synspunkter og erfaringer tilknyttet gruppeautonomi (=selvstyre) og menneskerettighter
  • Å publisere artikler om temaet, enten i en egen utgivelse eller som individuelle bidrag i anerkjente tidsskrifter
  • Å styrke bevisstheten omkring disse menneskerettslige problemstillingene

Tre tematiske deler

Menneskerettighetene inkluderer rett til selvbestemmelse for urfolk, etniske og språklige minoriteter og religiøse grupper. Samtidig kan selvstendigheten altsåå komme i konflikt med andre menneskerettigheter. Når, og hvorfor vil menneskerettighetene tillate, eller resultere i begrensninger for disse gruppenes selvstyre?

Konferansen var inndelt i tre tematiske deler:

1: Nasjonsbygging og erkjennelse av rettigheter: Sentrale dilemmaer innen språkpolitikk og regionalt selvstyre

2: Er selvstyre-rettigheter for grupper uheldig for kvinner og seksuelle minoriteter? Dilemmaer og konflikter

3: Hvordan gruppeforpliktelser og –praksis manifesteres I det offentlige rom

I tillegg til å by på lange og grundige plenumssesjoner fungerte dette internasjonle og tverrfaglige seminaret som en sosial og faglig arena gjennom to travel desemberdager I Oslo.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 10. des. 2012 15:04 - Sist endret 7. jan. 2013 13:39