Vi jubilerer - 25 år!

I disse dager er det 25 år siden Institutt for menneskerettigheter ble opprettet på basis av et stortingsvedtak året før. Jubilanten, som nå heter Norsk senter for menneskerettigheter, har store planer for jubileumsåret. -Vi gleder oss til et spennende knippe seminarer, møter og mottakelser, sier direktør Nils Butenschøn.  

Samene har en sentral plass når urfolksrettigheter står på agendaen.

Urfolksrettigheter på agendaen

Asbjørn Eide, instituttets første direktør, er fortsatt aktiv. I jubileumsåret står han i spissen for den første, store markeringen: Et internasjonalt seminar om urfolksrettigheter.

Indigenous peoples’ rights: Their emergence in international law and their contemporary implementation er tittelen på seminaret, som arrangeres 7-9 mars. Ca. 25 internasjonalt anerkjente forskere og eksperter setter hverandre stevne. Vi siterer fra invitasjonen, som gikk ut i januar:

This seminar has a twofold purpose: it is intended to celebrate the pioneering work on indigenous peoples' rights in the ILO and in the United Nations, and to explore the present impact of that work.

The seminar is held forty years after the initiation of the Martinez Cobo report and thirty years after the establishment of the United Nations Working Group on Indigenous Populations. These two events and their follow-up had profound impact on the process toward standard setting on indigenous peoples’ rights.

Grunnlovslunsj i Grand Café

SMR inviterer til åpent møte om menneskerettighetenes plass i Grunnloven. Spørsmålet er nå kommet høyt på den politiske dagsorden etter at forslaget fra Stortingets menneskerettighetsutvalg ble presentert i januar. Utvalget ble spesielt nedsatt av Stortingets presidentskap for å vurdere om en styrking av menneskerettighetsvernet kan skje ved å ta rettigheter inn i Grunnloven. Forslaget går ut på å ta inn et helt nytt kapittel i Grunnloven med sentrale rettigheter som utvalget mener bør gis grunnlovs vern.

-Vi ønsker å belyse verdimessige, politiske og konstitusjonelle problemstillinger som forslaget reiser, sier Butenschøn. Blir forslaget vedtatt får vi den mest omfattende grunnlovsreform siden 1814.

Møtet, som kombineres med lunsj i tradisjonsrike Grand Café – strategisk plassert mellom Det juridiske fakultet og Stortinget – vil utvilsomt vekke stor interesse. Butenschøn lover medvirkning fra politikere, eksperter og andre interesserte. Utvalgets leder Inge Lønning vil innlede om utvalgets forslag.

-26. mars er datoen, og folk gjør klokt i å merke seg den, sier Butenschøn, som forteller at møtet også vil markere lanseringen av Årbok om menneskerettigheter i Norge for 2011.

Andre hovedarrangementer

Butenschøn trekker også frem andre faglige arrangementer som vil bli spesielt markert i forbindelse med jubileet (nærmere informasjon følger senere):

  • Juni: International criminal justice: Active complementarity. Internasjonalt seminar og boklansering som også markerer avslutningen på SMR-programmet ICC Legal Tools.
  • Juni: The Nordic Human Rights Paradox. Finnes det en særlig nordisk tilnærming til menneskerettighetene i teori og praksis?
  • Oktober: Disability Rights and Development: Law, Politics and Practice. Den første større fagkonferansen I Norge om konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter og oppfølgingen av denne.
  • Desember: Multiculturalism and the limits to autonomy. Om menneskerettighetsdilemmaer knyttet til det multikulturelle samfunn.
  • Desember: International workshop on the contributions by Torkel Opsahl to the theory and practice of human rights. Opsahl var blant grunnleggerne av SMR og sentral i utviklingen av internasjonale menneskerettighetsstandarder.

-Vi vil heller ikke glemme å feire oss selv, føyer Butenschøn til. I løpet av våren vil vi invitere SMRs mange venner og samarbeidspartnere til en mottakelse i våre lokaler i Cort Adelers gate.

-Når vi i tillegg kan annonsere at våre internasjonale programmer planlegger en større, felles mønstring, så mener jeg det er all grunn til å se frem til et spennende jubileumsår, avslutter Butenschøn.

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 17. feb. 2012 11:06