Stortinget må styrke menneskerettighetene ytterligere

- Den nye formålsbestemmelsen i Grunnlovens § 2 skaper en forventning om at målsettingen om å sikre menneskerettighetene realiseres. En naturlig oppfølging for Stortinget må nå være å prioritere forslaget fra Grunnlovsutvalget som skal styrke menneskerettighetenes vern i Grunnloven.

 

Dette sier direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, Nils Butenschøn, etter at Stortinget i dag banket gjennom flere endringer i Grunnloven, som en oppfølging av stat/kirke-forliket fra 2008. Den nye § 2 slår fast at formålet med Grunnloven er å «sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne.»

- Historisk er demokrati, rettsstat og menneskerettigheter de grunnleggende verdisett det norske samfunn er bygget på, og det er viktig at de gis den tyngde de fortjener i Grunnloven. Det er første gang i norsk statsrettstradisjon at formålet med Grunnloven er eksplisitt nedfelt, og det er en styrke at menneskerettighetene uttrykkelig er nevnt. De tragiske hendelsene 22. juli har minnet oss på betydningen av nasjonens grunnleggende verdier - presiserer Nils Butenschøn.

Stortingets menneskerettighetsutvalg ble opprettet i 2009 for å utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det formål å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Utvalget la i januar 2012 frem sine forslag til et nytt revidert kapitel E.

- Etter vedtakelsen av ny § 2 håper vi nå på bred prinsipiell støtte fra alle politiske partier til utvalgets forslag, slik at Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 kan markeres av det nye stortinget på en verdig måte med et vedtak som også fremtidige generasjoner kan være stolte av,  tilføyer Nils Butenschøn.   

Publisert 22. mai 2012 12:26