Jus-professor i FNs Menneskerettighetsråd

Mads Andenæs, professor ved institutt for privatrett og tidligere direktør ved norsk senter for menneskerettigheter, har nylig møtt i en interaktiv sesjon i FNs Menneskerettighetsråd.

Mads Andenæs

Her har han på vegne av FNs Arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling besvart medlemmenes spørsmål om gruppens Secret Detentions and Terror-rapport og årsrapporten fra
arbeidsgruppen.
Det er i år en større gruppe land som har fått kritikk i arbeidsgruppens uttalelser. Særlig har Russland protestert på gruppens rapport, pluss at en rekke andre land har gått ut med sterk kritikk av gruppen.
 

Andenæs har vært medlem av arbeidsgruppen siden 2009.

Se også Working Group on Arbitrary Detention og  Joint Study on Global Practices in Relation toSecret Detention in the Context of Countering Terrorism.

Publisert 9. mars 2012 16:22 - Sist endret 8. okt. 2013 10:17