Risikerer å miste A-status

Dette er tittelen på en større artikkel i Morgenbladet 31.08.12, der avisen tar for seg spørsmålet om organisering av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.

-Vi opplevde at det ble et stadig større problem å fungere som en effektiv nasjonal insitusjon, (NI), som skal ha en pådriver-og overvåkingsrolle, samtidig som vi er en forskningsinstitusjon underlagt Det juridiske fakultet ved universitetet i Oslo, uttaler Nils Butenschøn, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) i artikkelen, som gir en innføring i den debatt om Nasjonal institusjons fremtid som har pågått i snart to år. Det journalistiske hovedpoenget i artikkelen er ellers at Norge kan miste talerett og bli degradert til observatør i FNs menneskerettighetsorganer dersom vi mister A-status som NI.

Uniforum er også på banen med et stort intervju med Butenschøn, delvis forankret i feiringen av SMRs 25-årsjubileum. Universitetets egen avis tar utgangspunkt i det interdepartementale utvalg som nylig ble nedsatt, og som etter planen skal fremlegge sin vurderingen av NI-spørsmålet før jul. Butenschøn sier til Uniforum at en slik arbeidsgruppe kan medføre en etterlengtet avklaring:

– Me har venta lenge på at ei slik arbeidsgruppe skulle bli etablert. Faktisk heilt sidan Sveaass-komiteen la fram tilrådinga si i mars 2011. Den konkluderte me at det var naudsynt å skilja Nasjonal institusjon ut av Norsk senter for menneskerettar for å oppfylla reglane i FNs Paris-prinsipp, seier Butenschøn.

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 31. aug. 2012 10:46 - Sist endret 31. aug. 2012 11:28