Senter for fremragende forskning – med røtter i SMR

17,5 millioner kroner årlig i ti år. Bevilgningen fra Norges forskningsråd gjør det mulig for professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein å etablere et senter for fremragende forskning –med røtter i Norsk senter for menneskerettigheter (SMR).

Andreas Føllesdal (t.v.) og Geir ulfstein kan notere seg for solid anerkjennelse når de nå skal i gang med organiseringen av et senter for fremragende forskning. (foto:CBA)

Siden andre verdenskrig er det etablert stadig flere internasjonale domstoler og tribunaler. Senteret som nå skal etableres skal analysere og vurdere domstolenes legitimitet i det internasjonale og nasjonale rettssystemet. Hvilke faktorer kan sikre de internasjonale domstolenes autoritet?

Prosjektet har fått tittelen The Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order og er utviklet gjennom flere år. I realiteten ble initiativet tatt allerede da Geir Ulfstein var direktør ved SMR, og Andreas Føllesdal forskningsleder samme sted. Senere har prosjektet fått en stadig bredere og tverrfaglig profil.

Fem søyler

Prosjektet som skal danne rammen om et senter for fremragende forskning ved Det juridiske fakultet, hviler på fem søyler. Man ønsker å vurdere internasjonale domstolers innflytelse innen menneskerettigheter, handel, strafferett, investeringer og kapitaldannelser og miljø.

-Det er ikke bare snakk om domstolenes innflytelse i forhold til enkeltnasjoner, men også domstolenes forhold til hverandre. Hvem og hva har forrang i tilfeller hvor kompetansen til de ulike internasjonale domstolene debatteres, påpeker Føllesdal. Det er han som står som søker og skal lede senteret de første årene, med Ulfstein som nestleder; og så skifter de etter noen år. Filosofen og statsviteren Føllesdal skal sammen med juristen Ulfstein videreutvikle en tverrfaglighet som det er gode tradisjoner for i SMR på et bredere, fakultært nivå.

Multirights inngår i det nye senteret

Det EU-finansierteMultiRights-prosjektet The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary som Føllesdal og Ulfstein i dag leder, og som er forankret i SMR, inngår som menneskerettslig komponent i det nye senteret.

MultiRightsprosjektet undersøker legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og andre internasjonale tilsynsorganer på flere nivåer – særlig nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

Tretten nye sentra

Forskningsrådet har utpekt i alt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Sentrene vil få mer enn to milliarder kroner over ti år for å skape forskning i verdensklasse.

Konkurransen har vært knivskarp. Hele 139 forskningsmiljøer søkte om å bli et SFF. Av disse ble 29 vurdert som så gode at de gikk videre til den siste, avgjørende runden. Bare tretten slapp gjennom nåløyet, etter en grundig og tidkrevende søknadsprosess.

Mens ordinære bevilgninger vanligvis gis for en treårsperiode, har SFF-ene mulighet for støtte i inntil ti år. Dette gir institusjonene rom til å omstrukturere sine forskningsmiljøer og utvikle nye samarbeidsforhold.

- All erfaring tilsier at disse 13 nye sentrene vil levere forskning som vil sette varige spor i årene som kommer. Dette er allerede solide miljøer, som med denne langsiktige bevilgningen vil ha alle muligheter for å markere seg i den internasjonale forskningsfronten, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén til Forskningsrådets nettsider.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 12. nov. 2012 13:48 - Sist endret 16. nov. 2012 14:19