Suksess for sommerskolen

Nær 200 studenter søkte om plass på menneskerettighetskurset ved UiOs internasjonale sommerskole. 20 fikk plass. -Hele verden er representert, sier kursleder Ingvill Thorson Plesner.  

-Troverdighet hva angår motivasjon for kurset, karakterer på universitetsnivå og regional spredning var tre sentrale faktorer da vi valgte ut deltakerne som deltar i de seks sommerukene, forteller Plesner.

Interaktivitet viktig

For tredje år på rad er hun en av nøkkelpersonene bak Norsk senter for menneskerettigheters (SMR) bidrag til Den internasjonale sommerskolen: Menneskerettighetskurset. I år er hun for første gang leder for hele kurset, og ser frem til seks spennende uker der ikke minst interaktivitet er et sentralt pedagogisk element:

I år får studentene oppgavene tidligere, slik at de kan delta aktivt og løsningsorientert på kurset.

-Det blir rollespill, bl.a. en «mock trial» for Den internasjonale straffedomstolen, der studentene skal forberede saksargumentasjoner, sier Plesner.

-Dette krever vel omfattende juridiske kunnskaper?

- Slike kunnskaper er en fordel, men vi har også en sekvens der vi gir grunnleggende innføring i menneskerettighetenes stilling både innen nasjonal og internasjonal rett.

I tillegg påpeker Plesner at man i år vier særskilt oppmerksomhet til kvinners og barns rettigheter, samt minoriteter.

Flere ekskursjoner – og en interns erfaringer

-Ekskursjoner har alltid vært populært, og i år besøker vi bl.a. HL-senteret, som jo nettopp har viet betydelig oppmerksomhet til minoritetsrettigheter, sier Plesner, som legger til at både SMR, Menneskerettighetshuset, Høyesterett og Glomdalsmuseet står på besøkslisten. Sistnevnte primært for sin utstilling viet taterne og de reisende, som SMRs prosjektmedarbeider Mari Møystad i Tater-romaniprosjektet har arbeidet med.

Pluss at Plesner inviterer hele kurset hjem – til gården på Løten i Hedmark. Der vil hun foredra om synergier og konflikter mellom de ulike menneskerettighetene.

En av studentene ved SMRs Masterprogram, Noemi Vasques Perez, er også blant foreleserne:  Hun forteller om sine erfaringer fra arbeidet sitt hos Høykommissæren for menneskerettigheter i Geneve, OHCHR.

Perez ble sendt til OHCHR via NORDEM for et opphold på ni måneder, hvor hun arbeidet med Human Right Defenders.  Selv om arbeidet Perez utførte lå langt over internshipnivå, var utsendelsen en del av internship-programmet senteret har for studentene sine.

Fullstendig kursprogram

Av Christian Boe Astrup
Publisert 20. juni 2012 14:27 - Sist endret 5. aug. 2013 12:20