Med urfolksrettigheter og kvinnerettigheter på agendaen

I underkant av hundre personer hadde trosset snøslapset og funnet veien til Gamle Festsal om ettermiddagen 8. mars. Den umiddelbare bakgrunnen for arrangementet var rundebordskonferansen Indigenous peoples’ rights: Their emergence in international law and their contemporary implementation 7-9. mars. 

Gamle Festsal dannet en verdig ramme om den offentlige markeringen av konferansen.

Samtidig markerte arrangementet åpningen av Norsk senter for menneskerettigheters 25-årsjubileum.

Konferansen hadde to formål: Dels å markere pionerarbeidet i FN-organene hva angår urfolksrettigheter, og dels å vurdere hva slags resultater dette arbeidet har gitt i forbindelse med at det i år er førti år siden FN for alvor tok opp disse spørsmålene. Dette representerte en unik anledning til å se utviklingen i perspektiv og lære for fremtiden av de erfaringene som kan høstes. Fra SMR var det Asbjørn Eide som ledet konferansen. Eide var selv sentral i oppbyggingen av FN-engasjementet for urfolksrettigheter.

Eksperter ser tilbake

Under konferansen i Oslo møtte nærmere tretti av nøkkelpersonene i dette arbeidet, samlet inntrykk, og diskuterte veien fremover. Konferansen skal resultere i en bokutgivelse.

Møtet i Gamle Festsal var den offentlige markeringen av konferansen. Og datoen, 8. mars, gjorde det helt naturlig å knytte urfolks-og kvinnerettigheter sammen til en helhet.

Talere og panel

Professor Rodolfo Stavenhagen (tidliger FNs spesialrapportør om urfolksrettigheter) åpnet møtet, fulgt av professor Ole Henrik Magga, første formann i FNs permanente forum for urfolks-spørsmål.

Deretter fulgte fire redegjørelser for The situation and the rights of indigenous women around the world. De fire som deltok i panelet har alle stått i fremste rekke i forsvaret av urfolksrettigheter i internasjonale organer: Dalee Sambo Dorough (inuit-representant fra Alaska) Roxanne Dunbar Ortiz (indianer-bakgrunn fra USA) Victoria Tauli-Corpus (urfolksrepresentant fra Filippinene, tidligere leder av FNs permanente forum for urfolks-spørsmål) og Laila Susanne Vars ( visepresident i Sametinget, Norge).

De ga fire viktige perspektiver på et sakskompleks som fortsatt byr på mange og viktige utfordringer, førti år etter man for alvor tok fatt på arbeidet.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 9. mars 2012 14:39 - Sist endret 9. mars 2012 14:59