2013

Publisert 18. des. 2013 11:18

CAP-forsker Zhou Yong var invitert til å presentere Kina-autonomiprogrammets forskning under den sjette sesjonen til Forum on Minority Issues i Geneve i november, i regi av FNs Høykommissær for menneskerettigheter, OHCHR.

 

Publisert 29. nov. 2013 09:54

-Palmeoljeplantasjene har store miljømessige, sosiale, økonomiske og menneskerettslige konsekvenser for de som bor I den indonesiske provinsen Central Kalimantan.

Publisert 10. okt. 2013 13:17

-Menneskerettighetsfondets handlingsorienterte profil betyr at fondet utfyller og kompletterer SMRs akademiske og internasjonalt orienterte forsknings-og formidlingsaktiviteter.

Publisert 2. okt. 2013 14:21

The Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights, NORDEM, fyller tjue år i år. En passende anledning til å markere NORDEM som en solid og viktig leverandør av sivil kompetanse når konflikter skal bilegges, demokrati bygges eller konsolideres, valg skal observeres og vurderes. 22. november feieres det, med stor og viktig konferanse i Oslo. Åpen for alle.

Publisert 6. sep. 2013 14:30

Zimbabwes valgkommisjon, Iraks uavhengige valgkommisjon, Turkmenistans statlige komite for valg og folkeavstemninger og Nigerias uavhengige valgkommisjon har alle det til felles at de i september sender delegasjoner til Oslo for å studere og vurdere  det norske valget.  NORDEM er, med sine mer en tyve års erfaring med internasjonal valgobservasjon, et naturlig og kyndig vertskap for delegasjonene.

Publisert 2. sep. 2013 11:25

Introduksjonskurset innen menneskerettigheter som SMR avholder en gang per år samler i disse dager 20 deltakere fra fem nasjoner i Oslo. 

Publisert 23. aug. 2013 12:08

-Målsettingen med programmet er å assistere kirgisiske myndigheter, slik at de kan utvikle politistyrken til å bli en moderne organisasjon som innfrir standardene for demokratisk basert politiarbeid med respekt for menneskerettighetene. 

Publisert 26. juni 2013 14:46

The seminar Implementing Rule of Law in Development Co-operation: Does It Work? was hosted by the International Country Programmes and NORDEM on 11 June 2013.

The seminar offered a variety of viewpoints shedding light on the challenges and successes of past and present rule of law projects and approaches and identified key areas of concern for the way ahead. The one day seminar took place at Stratos at Youngstorget, with a beautiful view over summer Oslo.

Publisert 20. juni 2013 10:35

Internasjonale traktater og menneskerettighetsorgan har i lengre tid bekreftet den betydelige rollen rettslige mekanismer generelt, og strafferettslige prosedyrer spesielt har i arbeidet med å fokusere alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Spørsmålet om anerkjennelse av ofrenes rett til å få tilgang til og deltakelse i disse prosedyrene har imidlertid vært gjenstand for intens debatt innen forvaltning, rettsinstanser, akademia og de miljøene som har vært direkte berørt.

Publisert 20. juni 2013 10:34

Fire redaktører, alle med bakgrunn fra SMR, har gått sammen om å etablere en menneskerettighetsblogg med et vitenskapelig fokus spesielt, men også et bredt perspektiv på rettighetene generelt.

Publisert 20. juni 2013 10:17

-Det har vært et privilegium å arbeide med denne boken. Dette sier en av de fire redaktørene bak boken Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition, leder for Oslokoalisjonen ved SMR, Lena Larsen. Sammen med Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt og Christian Moe har hun satt sammen en innsiktsfull bok. Det er muslimenes eget prosjekt, fasilitert av Oslokoalisjonen og koordinert av Larsen og Vogt. Et prosjekt med høy presisjonsgrad og uten preg av selvforsvar og skyttergraver.  

Publisert 18. juni 2013 17:18

Komparativ analyse innen menneskerettighetsforskning. Dette var tittelen på et fem dagers kurs som samlet nærmere tretti doktorgradsstipendiater og yngre forskere til travle dager i åssidene utenfor Firenze.

Publisert 13. mai 2013 11:52

-Jeg er glad og ydmyk over å få denne muligheten til å utvikle et av Universitetet i Oslos mest spennende fagmiljøer. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er et sentralt knutepunkt for menneskerettigheter i Norge, ikke minst i arbeidet med å utvikle sterke og spennende tverrfaglige forskermiljøer.

Publisert 15. apr. 2013 13:15

Internasjonale menneskerettigheter -  Bakgrunn for og aktuelle utfordringer til tros-eller religionsfrihet.

Dette er tittelen på et ukelangt intensivkurs, fra mandag 15 til fredag 19 april, Oslokoalisjonen for tros-og religionsfrihet arrangerer sammen med Soros Foundation Kasakhstan.

Publisert 12. apr. 2013 13:46

The Telders International Law Moot Court Competition er en årlig foreteelse, og har vært det i snært førti år. Hvert år samles studenter og yngre jurister til "prøverettssaker" som er rene øvelser, men som like fullt er realistiske nok. Nå er det generalprøve - i Oslo. 

Publisert 14. mars 2013 15:19

Hvem skal ta ansvaret for at barnets beste blir forsvarlig vurdert og blir tillagt tilstrekkelig vekt når dette kommer i konflikt med innvandringsregulerende hensyn? Synspunktene var mange og temperaturen til dels høy da SMR tok opp temaet i forbindelse med at Nasjonal institusjon (NI) lanserte Årbok om menneskerettigheter i Norge for 2012.

Publisert 18. feb. 2013 15:14

Det nordiske nettverket for menneskerettsforskning planlegger et kurs for doktorgradsstipendiater og yngre forskere - Methodological Challenges in Human Rights Research -  i juni 2013. -Det er viktig å øke bevisstheten om metodiske utfordringer, også i egen forskning, sier nettverkets leder, professor Bård A. Andreassen.

Publisert 18. feb. 2013 13:49

Det er tid for å nominere – nærmere bestemt til Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond. Innen 15. mars håper priskomiteen å motta en rekke spennende nominasjoner til årets menneskerettspris.

Publisert 7. feb. 2013 15:45

Norsk senter for menneskerettigheter har, sammen med Institutt for offentlig rett,  nylig organisert et internasjonalt seminar om ”retten til fred”. 

Publisert 1. feb. 2013 12:10

Knut Vollebæk blir fra 20. august 2013 leder i utvalget som kartlegger politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne. Han overtar ledervervet etter Asbjørn Eide.

Arbeidet med utvalgsmøter og dialogmøter er stilt i bero til august i påvente av at utvalget starter opp på nytt med delvis ny sammensetning. I mellomtiden vil sekretariatet fullføre en del påbegynt utredningsarbeid.