Kursgjester fra Kasakhstan

Internasjonale menneskerettigheter -  Bakgrunn for og aktuelle utfordringer til tros-eller religionsfrihet.

Dette er tittelen på et ukelangt intensivkurs, fra mandag 15 til fredag 19 april, Oslokoalisjonen for tros-og religionsfrihet arrangerer sammen med Soros Foundation Kasakhstan.

Deltakerne, som i all hovedsak kommer fra Kasakhstan, starter uken med en grunnleggende innføring i problemstillinger tilknyttet menneskerettigheter, tros-og religionsfrihet, før fokus settes på forhold i eget hjemland. Tredje dag er viet Oslokoalisjonens eget arbeid både i Norge og i andre stater før fjerde dag, som i sin helhet går med til å besøke ulike trossamfunn i Oslo. Den femte og avsluttende dagen er viet ulike saksforhold som på ulike vis er representative for Oslokoalisjonens arbeid og for de problemstillinger som er aktuelle.

-Dette er et viktig kurs der våre forelesere får anledning til å møte mennesker i en nasjon som konfronterer mange av de dilemmaer Oslokoalisjonen er opptatt av, sier koalisjonens daglige leder, Lena Larsen, i en kommentar. Norsk senter for menneskerettigheter er vertskap for konferansen, som i tillegg til politiske og tankemessige utfordringer også byr på kulturelle innslag, i form av et besøk i Den norske Opera, der Cavalleria Rusticana står på programmet.

Publisert 15. apr. 2013 13:15 - Sist endret 15. apr. 2013 13:39