Ny menneskerettighetsblogg

Fire redaktører, alle med bakgrunn fra SMR, har gått sammen om å etablere en menneskerettighetsblogg med et vitenskapelig fokus spesielt, men også et bredt perspektiv på rettighetene generelt.

De fire redaktørene fra venstre, Kiki Anastasia Japutra, Jonas Skullerud Iversen, Cheryl Lorens og Kjersti Skarstad

- En blogg gir en unik mulighet til å formidle kunnskap og refleksjoner omkring menneskerettigheter til et bredt publikum. Formålet med bloggen er derfor å formidle forskning og erfaringer om menneskerettigheter til et norsk publikum, samt skape debatt og engasjement om menneskerettighetene, sier de fire redaktørene, Kiki Anastasia Japutra, Jonas Skullerud Iversen, Cheryl Lorens og Kjersti Skarstad.

Bloggen, som ble opprettet i begynnelsen av juni, har fått god respons fra starten, noe redaktørene tolker som utslag av generelt behov og interesse for en slik blogg.

- Vi oppfordrer alle med kunnskap og/eller erfaring med menneskerettigheter til å sende inn innlegg. Alle kan bidra til bloggen – professorer som skoleelever. Det viktigste er at innleggene er lett forståelige og engasjerende. Vi kommer til å publisere minst ett innlegg hver uke, sier redaktørene, som presiserer at bloggen er institusjonelt uavhengig og drives på dugnadsbasis.

- Vi håper at bloggen skal være så fengslende at de med interesse for menneskerettigheter vil følge den fast, og at alle vil kunne lære noe nytt, sier redaktørene.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 20. juni 2013 10:34 - Sist endret 9. aug. 2019 13:46