Inga Bostad ny direktør ved SMR fra 2014

-Jeg er glad og ydmyk over å få denne muligheten til å utvikle et av Universitetet i Oslos mest spennende fagmiljøer. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er et sentralt knutepunkt for menneskerettigheter i Norge, ikke minst i arbeidet med å utvikle sterke og spennende tverrfaglige forskermiljøer.

Prorektor Inga Bostad overtar fra 2014 som direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Dette sier Inga Bostad, som første januar 2014 etterfølger professor Nils A Butenschøn som direktør ved SMR.  Bostad fratrer stillingen som prorektor i sommer, etter å ha vært del av UiOs toppledelse siden 2006, først som viserektor og i siste periode som prorektor. Høsten skal brukes til å fullføre skriveplaner, og fra januar 2014 er hun klar for innsats ved SMR.

Inga Bostad ble uteksaminert som mag. art. i filosofi i 1989 og som dr. philos i 2005 ved Universitetet i Oslo. Hun har vært tilknyttet Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Inga Bostad har også erfaring som redaktør og forlagssjef. Hun er en aktiv skribent og publiserer både i presse, fagskrifter og lærebøker.

Bostad har ledet et regjeringsoppnevnt utvalget som gjennomgikk og la frem ny formålsparagraf for barnehagen og skolen i perioden 2006-2007. Hun har også ledet Dannelsesutvalget for høyere utdanning i perioden 2007-2009.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 13. mai 2013 11:52 - Sist endret 18. juni 2013 18:38