Fokus på forskningsmetode

Det nordiske nettverket for menneskerettsforskning planlegger et kurs for doktorgradsstipendiater og yngre forskere - Methodological Challenges in Human Rights Research -  i juni 2013. -Det er viktig å øke bevisstheten om metodiske utfordringer, også i egen forskning, sier nettverkets leder, professor Bård A. Andreassen.

Kurset vil finne sted ved European University Institute (EUI), - Det europeiske universitetsinstituttet - i Firenze.

 

Nylig sendte nettverket ut en invitasjon til å presentere innlegg – eller papers – til kurset, som er en del av det treårige prosjektet Metodiske utfordringer innen menneskerettighetsforskning. Prosjektet finansieres med en årlig bevilgning på kr. 300 000 i tre år, fra NordForsk.

Tilfører merverdi

NordForsk er et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbeid og gir råd om og innspill til nordisk forskningspolitikk.

NordForsks rolle er å tilføre merverdi til det arbeidet som allerede pågår i de nordiske landene, og dermed gjøre nordisk forskning sterk og innflytelsesrik i Europa og globalt. NordForsk skaper også debatt om forskningspolitiske spørsmål og gir Nordisk ministerråd råd som underlag for felles nordiske forskningsstrategier og prioriteringer.

De nordiske menneskerettighetsinstituttene i Norge, Finland, Sverige, Island og Danmark har gått sammen om dette treårige felles prosjektet, som ledes av SMR, med forskningsleder og professor Bård A. Andreassen i spissen.

Komparative analyser

-Menneskerettighetsforskning vurderes vanligvis ikke som en akademisk disiplin i seg selv, men heller som et forskningsfelt hvor ulike disipliner anvender egne spørsmål, tilnærmingsformer og metoder, sier Andreassen. Som beskriver hvordan dette kurset, som vil finne sted ved European University Institute (EUI), - Det europeiske universitetsinstituttet - i Firenze, legges opp:

-Vi vil spesielt foreta komparative analyser av ulike tilnærmingsformer, det være seg juridiske, samfunnsvitenskapelige eller humanistiske. Kurset vil videre drøfte hvordan komparative analyser kan utføres fra tverrfaglige perspektiver, og  fordeler og ulemper ved ulike kvantitative og kvalitative tilnærmingsformer.

 Et trettitall yngre forskere vil altså sette hverandre i stevne ved EUI i juni, og dermed bidra til en videreutvikling av det treårige nordiske prosjektet som er fundamentet for dette arbeidet.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 18. feb. 2013 15:14 - Sist endret 18. juni 2013 17:28