Komparativ analyse - i Firenze

Komparativ analyse innen menneskerettighetsforskning. Dette var tittelen på et fem dagers kurs som samlet nærmere tretti doktorgradsstipendiater og yngre forskere til travle dager i åssidene utenfor Firenze.

Travle dager i vakre omgivelser - her fra Villa Schifanoias hageanlegg. (foto: CBA)

Det var det nordiske nettverket for menneskerettsforskning, for tiden under ledelse av SMR,  som sammen med European University Institute - EUI -  stod for opplegg til og ledelse av kurset Comparative Analysis in Human Rights Research. EUI har en egen avdeling for juridiske studier, og der finner vi bl.a. en arbeidsgruppe bestående av et trettitall forskere som arbeider særskilt med menneskerettslige spørsmål, under ledelse av bl.a. professor Martin Scheinin. Det er bl.a. hans bakgrunn fra universitetet i Åbo som sikrer EUIs deltakelse som partner i dette nordiske prosjektet.

- Kursert var ledd i et pågående prosjekt som søker å kartlegge metodiske utfordringer, også i egen forskning, sier nettverkets leder, professor Bård A. Andreassen.

Se fullstendig program.

Tilfører merverdi

De nordiske menneskerettighetsinstituttene i Norge, Finland, Sverige, Island og Danmark har gått sammen om det treårige felles prosjektet som dannet fundamentet for kurset i Firenze. Det er NordForsk som står for finansieringen. NordForsk er et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbeid og gir råd om og innspill til nordisk forskningspolitikk.

NordForsks rolle er å tilføre merverdi til det arbeidet som allerede pågår i de nordiske landene, og dermed gjøre nordisk forskning sterk og innflytelsesrik i Europa og globalt. NordForsk skaper også debatt om forskningspolitiske spørsmål og gir Nordisk ministerråd råd som underlag for felles nordiske forskningsstrategier og prioriteringer.

Komparative analyser

-Menneskerettighetsforskning vurderes vanligvis ikke som en akademisk disiplin i seg selv, men heller som et forskningsfelt hvor ulike disipliner anvender egne spørsmål, tilnærmingsformer og metoder, sier Andreassen. Som oppsummerer kurset som et meget vellykket arrangement der det ble foretatt komparative analyser av ulike faglige tilnærmingsformer, det være seg juridiske, samfunnsvitenskapelige eller humanistiske. Kurset drøftet også hvordan komparative analyser kan utføres fra tverrfaglige perspektiver, og  fordeler og ulemper ved ulike kvantitative og kvalitative tilnærmingsformer.

I tillegg til det rent faglige bød kurset også på gode muligheter for deltakerne til å knytte både faglige og forbindelser over landegrensene: Deltakernes nasjonalitet var sterkt varierende, bare fra Norge og SMR møtte det fire deltakere med bakgrunn fra Colombia, Georgia, Australia og Skottland.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 18. juni 2013 17:18 - Sist endret 18. juni 2013 19:59