Nytt lys på Islam, kjønn og likhet

-Det har vært et privilegium å arbeide med denne boken. Dette sier en av de fire redaktørene bak boken Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition, leder for Oslokoalisjonen ved SMR, Lena Larsen. Sammen med Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt og Christian Moe har hun satt sammen en innsiktsfull bok. Det er muslimenes eget prosjekt, fasilitert av Oslokoalisjonen og koordinert av Larsen og Vogt. Et prosjekt med høy presisjonsgrad og uten preg av selvforsvar og skyttergraver.  

-Her er det mye ny tenkning, boken er i seg selv et nybrottsarbeid, sier Larsen.

 

Den problematiske Suren

Larsen forteller at gruppen bak bok satt sammen i en intens og spennende diskusjon, og kom frem til at hele problemstillingen kan forankres i Koranens fjerde Sure, vers 34: Menn er kvinners formyndere.

Likestilling mellom kjønnene er et moderne ideal som først i senere år, ledsaget av utbredt aksept av menneskerettighetene og feminisme på dagsordenen, har blitt en del av det alminnelige rettferdighetsbegrep. I Islam, som i andre religiøse tradisjoner, var denne ideen om likhet mellom kjønnene ikke særlig sentral, verken som rettferdighetsbegrep eller del av det juridiske landskapet. Muslimske jurister begynte ikke å adressere problemstillingen før i forrige århundre.

Boken hevder at de nedarvede forestillingene, som også gjenspeiles både i kultur, politikk og juridisk praksis, må reformeres innenfra. Med andre ord: En forandring av disse forestillingene må ta opp iseg tradisjonene, erkjenne dem og bearbeide dem innenfra. Det er derfor det har vært viktig for forskerne bak boken å nøste helt tilbake til det koranske opphavet.

Grunnleggende analyser

Gender and Equality in Muslim Family Law presenterer grunnleggende analyser av familierettspraksis, basert på omfattende feltarbeid og intervjuer med jurister  og  geistlige i land som Marokko, Egypt, Pakistan, Iran og Indonesia. I tillegg til nærkontakt med erfaringer fra arbeidet til menneskerettighets- og kvinneaktivister.

Boken utforsker hvordan maskulin autoritet blir opprettholdt gjennom lover og rettspraksis i ulike sammenhenger. Pluss hvilke konsekvenser denne praksisen har for kvinner og familieliv. I tillegg til at den tar for seg de krav som allerede er presentert fra ulike muslimske feministgrupper.

Likhet – for og i loven

-Denne boken argumenterer etter min mening overbevisende for kvinners fulle likeverd i enhver juridisk sammenheng, sier Larsen. Og påpeker at metoden er å utforske juridiske og teologiske argumenter for maskulint formynderi (qiwama, wilaya) i islamsk rettstradisjon. Altså nærlys på loven – og tradisjonen – innenfra.

Hun og hennes forfatterkolleger bruker en lang rekke samtidseksempler fra høyst ulike sammenhenger, fra Marokko til Malysia. Resultatet er et nytt rammeverk for ny erkjennelse av gamle formuleringer. Med det formål å reflektere samtidens realiteter og vår egen tids forståelse av rettferdighet, etikk og kjønnsrettigheter.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 20. juni 2013 10:17