Den første barnerettighetsdagen i Lucy Smiths navn

"Champion of Human Rights. Champion of Children`s Rights" slik ble Lucy Smith beskrevet av venn og kollega Yanghee Lee, tidligere leder av FNs barnerettighetskomite og nå FNs spesialrapportør på Mayanmar.

Innledere og Lucy Smiths familie er storfornøyde med dagen (foto:CK)

Barns rett til å bli hørt

Tema for den første Barnerettighetsdagen som bærer Lucy Smiths navn, var barns rett til å bli hørt i saker som angår dem selv. Denne rettigheten er beskyttet i FNs Barnekonvensjon av 1989 art 12. Barns rett til å uttale seg regnes som ett av de fire grunnprinsippene som Barnekonvensjonen verner om. I sine kommentarer til art. 12 uttaler Barnekomiteen at det å lytte til barn ikke er et mål i seg selv, men et middel til å gjennomføre barns rettigheter på en mer effektiv måte.

Barns rett til å bli hørt i ulike relasjoner var også en problemstilling som sto Lucy’ s hjerte nært. Hun understreket alltid betydningen av å lytte til barnets mening og stemme, også for å fastlegge hva som i den konkrete situasjonen var til barnets beste.

Barna i Grunnloven

Barns rett til å bli hørt er også tatt inn i den nye grunnlovsbestemmelsen om barns rettigheter i § 104 (vedtatt i mai i år). Jan E. Helgesen førsteamanuensis på ved Norske senter for menneskerettigheter og medlem av Lønning-utvalget, understreker at utvalget mente at denne rettigheten er så sentral for å bygge opp det rettslige vernet rundt barn at rettigheten fortjente å bli løftet opp i Grunnloven og ikke forbli på planet for vanlig lov, for eksempel i barneloven § 31. Barns rett til å bli hørt i henhold til Grunnloven § 104 er allerede vist til av Høyesteretts ankeutvalg i en sak om å velge en advokat som skulle representere barnet i en konflikt med foreldrene.

Retten til å bli hørt

Barneombud Anne Lindboe betegnet det som banebrytende at retten for barnet til å bli hørt kom inn i Barnekonvensjonen. Hun trakk frem en uttalelse fra en 14 årig skoleelev: « Det viktigste jeg har gjort, var å si i fra. Ellers hadde jeg nok ikke vært her.» Professor Trude Haugli gjennomgikk de generelle kommentarene til art. 12 fra Barnekomiteen. Førsteamanuensis Elisabeth Gording Stang presenterte en undersøkelse om barns rett til å uttale seg overfor UNE i asylsaker.

Advokat Frode Elgesem kom med et talende eksempel om sønnen sin, barnebarnet til Lucy, som da han var 5 år gammel erklærte at han ville ha hanekam. Foreldrene var ikke særlig begeistret, men Lucy slo klart fast at dette lå innenfor barnets selvbestemmelsesrett. Og det bar av gårde til frisøren.

Et årlig fagseminar

Det årlige fagseminaret, som arrangeres av Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett, Institutt for privatrett og Barneombudet, handlet i år om barns rett til å komme til orde, men vil ha forskjellige tema hvert år. Barneombud Anne Lindboe poengterte i sitt innlegg at det nytter ikke å ha rett om man ikke får rett. Initiativtaker til arrangementet var direktør Inga Bostad ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Seminaret ble filmet, det ligger på nrk.no: https://tv.nrk.no/serie/kunnskapskanalen/MDDP17000215/02-05-2015

 

Noen av innleggene:

 

 

Av Cathrine Kullgreen
Publisert 10. nov. 2014 10:48 - Sist endret 21. des. 2020 14:12