- Kan bety gjennombrudd mot tortur i Vietnam

I et SMR-støttet prosjekt skal vietnamesisk politi nå granske seg selv for å avdekke justisfeil.

Kurser i avhørsmetoder: Avhørsekspert Asbjørn Rachlew underviser vietnamesisk politi i avhørsmetoder som kan redusere justisfeil. (Foto: gk)

- Vi har opplevd et gjennombrudd i samarbeidet med lokalt politi i Vietnam, som handler å introdusere nye etterforsknings- og avhørsmetoder for å forhindre tortur, falske tilståelser og justisfeil, sier Gisle Kvanvig, leder for Vietnam-programmet ved SMR.

Lokale politi-offiserer i et SMR-prosjekt har fått klarsignal til å diskutere egne saker og mulige justisfeil. forteller Asbjørn Rachlew, en av Norges ledende avhørseksperter.  Rachlew underviser selv lokale politioffiserer i Vietnam som gjesteforsker på SMR.

- Skal granske egne feil

En ekspertgruppe ved politiakademiet i Vietnam, opprettet som et bindeledd mellom SMR og vietnamesisk politi, har fått ja fra egne myndigheter til å granske årsakene til egne justisfeil. Dette kan på sikt bidra til å redusere tortur-bruken i Vietnam, tror Kvanvig. Politiet får en åpnere diskusjon om justisfeil som nye generasjoner politi kan lære av.

Avhørs-ekspert Rachlew var selv vært vitne til hvor vanskelig det kan være for lokalt politi å diskutere saker fra eget land.

Stanset undervisningen

- Da våre politikolleger ved People's Police Academy (PPA) holdt en presentasjon for oss, var ingen eksempler fra Vietnam med, kun fra USA og Norge. Vi rakk opp hånda og etterspurte saker fra Vietnam. Det ga vi oss ikke på, sier Rachlew.

Undervisningen ble stanset så lenge ikke offiserene hadde klarsignal til å snakke om vietnamesiske saker. Klarsignalet kom fra rektor. Undervisningen fortsatte.

Pensum for politistudenter

- Det er viktig at politiet kan diskutere egne feil, ikke minst viktig for å utvikle pensum ved politiakademiene i Vietnam. Grunnlaget for pensumet finnes allerede i vietnamesisk lovverk, sier Kvanvig.

Undervisningsopplegget er planlagt å brukes ved de åtte politiakademiene i Vietnam og skjer i kontakt med Departementet for offentlig sikkerhet, Vietnams Ministry of Public Security. I første omgang settes undervisningen nå ut i praksis ved politiakademiet i Hanoi.

Fem politibetjenter deltar i opplæringen. Disse skal igjen lære opp 30 politibetjenter.

Skaper nasjonal debatt

De SMR-ansatte er også blitt en del av debatten om revisjonen av Vietnams straffelov, staffeprosesslov og forvaringslov. Reformen skal skje innen 28. november.

I den vietnamesiske nasjonalforsamlingen debatteres nå justisfeil som følge av falske tilståelser framskaffet med bruk av vold. Her har SMR spilt en rolle, tror Kvanvig.

- Talepunkter i debatten var blant annet hentet fra samarbeidsprosjektet mellom vietnamesisk politi og SMR, sier Kvanvig.

Viktig tema i den vietnamesiske debatten er uskyldspresumpsjonen, lyd og bildeopptak av avhør, samt forbud mot selvinkriminering.

Bruker Fritz Moen-sak

Rachlew sier at også norske eksempler også vil bli brukt i Vietnam.

- Våren 2016 skal vi arrangere kurs i avhørsmetodikk, gjerne med avhørene av Fritz Moen som eksempel. Men vi skal diskutere eksempler som viser at disse globale problemstillingene er aktuelle, også i Vietnam, sier han.

Publisert 27. nov. 2015 11:59 - Sist endret 12. mai 2016 12:04