2016 - Side 2

Publisert 28. jan. 2016 14:34

Tema var "Menneskerettighetene i Grunnloven".

Vi hørte mye om dem før de ble vedtatt, noe mindre etterpå - men nå har altså Grunnloven fått sin egen "bill of rights".  Vi ønsket å belyse hvorvidt grunnlovsreformen har fått noen praktisk betydning for statens arbeid? Hvilken?

Vi hadde invitert representanter for de tre øverste statsmaktene til å innlede til debatt. Regjeringen var ikke representert, til tross for flere forsøk fra SMRs side.