Jakob Elster ny førsteamanuensis ved SMR

Dette vil styrke forskningen på menneskerettigheter som et fagfelt med flere disipliner enn jus, sier SMR-direktør Inga Bostad. 

Tar opp kontroversielle spørsmål: Jakob Elster under innledningsforelesningen ved SMR (foto: TMFV). 

- Kan man drepe én person for å forhindre at fem andre blir drept?

Spørsmålet ble stilt av Jakob Elster under innledningsforelesningen som ny førsteamanuensis ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), der han snakket om konsekvensialisme (konsekvensetikk) og menneskerettigheter.

Bio-etikk og moral

Elster er filosof og har forsket særlig på etisk teori og bioetikk. Hans doktorgradsavhandling fra 2007 handler om moralsk motivasjon. 

- Jeg er glad for og svært entusiastisk over at vi har fått en ny filosof ved SMR. Det vil styrke forskningen på menneskerettigheter som et felt bestående av flere disipliner enn jus, sier Inga Bostad, direktør ved SMR. 

Bostad mener Elster vil bidra til å styrke SMR og Juridisk fakultets forskning på etikk, både når det gjelder teori og anvendt virksomhet, politisk teori og vitenskapsteori. 

Berører kontroversielle spørsmål

Elster har tidligere forsket på etisk metode, krigsetikk, foreldres rett til å velge sine barns genetiske egenskaper og retten til å ikke bli født.

- Han kan ved første øyekast virke som en tradisjonell filosof, men har forsket på et bredt spekter av etiske spørsmål, som han angriper på en radikal måte. Elster tar opp kontroversielle tema, som han drøfter på en klar måte, sier Bostad. 

Elster har tidligere bakgrunn fra Etikkprogrammet ved UiO. Han har også vært seniorrådgiver i Bioteknologinemnda og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

Publisert 30. aug. 2016 09:35 - Sist endret 1. sep. 2016 15:54