7 Fritt-Ord-stipender tildelt

Ved søknadsfristens utløp hadde SMR mottatt rekordartede 37 søknader til Fritt Ords studentstipend, som SMR forvalter. Institusjonen fritt Ord besluttet etter søknadsfrist å utvide tildelingen fra 250.000 kroner til 300.000 kroner, noe som muliggjorde utdeling av sju - ikke fem som opprinnelig annonsert - stipender.

Stipendene utlyses slik at de kan benyttes ved utarbeidelse av  masteroppgave, juridisk spesialoppgave eller tilsvarende innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati ved

  • Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo
  • De juridiske, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fakulteter, Universitetet i Oslo
  • Det juridiske fakultet og Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og
  • Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim

Samtlige læresteder er representert blant stipendmottakerne. 

Evaluering av søknader har vært foretatt av forskere ved Norsk senter for menneskerettigheter under administrativ koordinering av Christian Boe Astrup. Evalueringen har vært foretatt slik at ingen forskere som har hatt undervisnings - og/eller veilederansvar for masterstudenter har hatt noe å gjøre med evalueringen av "egne" studenter. 

Etter innspill fra forskerne har SMR-direktør Inga Bostad foretatt den endelige avstemming og tildeling av stipender. Denne har deretter blitt sluttgodkjent av Institusjonen Fritt Ord. 

Nedenfor følger en liste - alfabetisk og uten ytterligere prioritering - over stipendmottakerne, arbeidstittelen på deres avhandlinger, og tildelt beløp. 

Tildelinger 2016

60.000 kroner:

Gahr Brunsvig, Andreas
The Development of the Debate in the UN Human Rights Council

Knapskog, Arild
Negotiating for Self-Governance: A Comparative Study of Nunavik and Nunatsiavut

McMains, Sarah
Translating feminist strategies and norms in international governance through intervention and prevention programming for sexual and gender-based violence in Somalia

30.000 kroner

Drange, Mads
A reluctant supervisor, facilitator and arbitrator.  A study of the Minority Department in the League of Nations involvement in the forced population exchange between Greece and Turkey in 1923

Lunner, Ragnhild
Beskyttelse av menneskerettigheter i offentlige anskaffelser – et kritisk blikk på anskaffelsesloven § 5

Rosiejka, Veronica
Racial Tension and Distrust in South Africa and Norway: Perception and Policy, and What They Can Learn From Each Other

Rød, Mariana Q.
The legacy of war on party building in Kosovo

 

Publisert 29. nov. 2016 14:42 - Sist endret 29. nov. 2016 14:42