Se debatten: Hvor går grensen for trosfrihet og ytringsfrihet?

Se strømmingen av debatten om SMR-forsker Ingvill Thorson Plesners nye bok om religionspolitikk i Norge. 

SMR-forsker Ingvill Thorson Plesner mener Norge trenger en religionspolitikk (foto: A. Kierulf).

Se strømming av debatten om Ingvill Thorson Plesners nye bok Religionspolitikk under. 

 

Under debatten om boka satt disse i panelet:

  • Anine Kierulf (Norsk senter for menneskerettigheter)
  • Alexa Døving (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter)
  • Sylo Taraku (Agenda)
  • Andreas Hompland (sosiolog og medlem av Stålsett-utvalget)
Publisert 7. nov. 2016 08:49 - Sist endret 20. jan. 2020 14:19