Indonesia får mastergrad i sharia og menneskerettigheter

Studentene skal selv bli i stand til å vurdere hvorvidt menneskerettigheter og islam kan forenes, sier SMRs Tore Lindholm. 

Lærer om islamsk lov og menneskerettigheter: Studentene ved Muhammadiyah-universitetet kurses i Sharia and Human Rights: Scholarly Background and Core Issues in Contemporary Indonesia. Foto: Lena Larsen, UiO.

Studenter ved Muhammadiyah-universitetet i Malang i Indonesia, landet med flest muslimske innbyggere i verden, får nå snart et nytt undervisningstilbud: En mastergrad i sharia og menneskerettigheter. 

Kurs ble master

Dette skjer med støtte fra Oslokoalisjonen ved Norsk senter for menneskerettigheter. 

- Kurset vårt i sharia og menneskerettigheter har inspirert Muhammadiyah-universitetet til å etablere en egen mastergrad i samme tema, blant annet med støtte fra Asia Foundation. Vårt kurs vil også inngå som del av graden, sier Lena Larsen, leder for Oslokoalisjonen ved SMR.

Oslokoalisjonen har over flere år undervist i hvordan sharia, islamsk lov, kan sees i sammenheng med menneskerettigheter. 

Vil spre til flere universiteter

Ved to indonesiske universiteter støtter Oslokoalisjonen, i samarbeid med International Center for Law and Religious Studies (ICLRS), masterkurs i Sharia and Human Rights. Kursene holdes ved Universitas Muhammadiyah Malang i Malang og Gadjah Mada-universitetet i Yogyakarta.

- SMR vil støtte kurset i hvert fall ett eller to år til. Vi satser også på akademisk samarbeid med flere institusjoner. Samtidig jobber vi med en lærebok om sharia og menneskerettigheter som vil komme ut til neste år. Den vil bli supplert med en håndbok for lærere som vil bli brukt til Training-of-Trainers (TOT) slik at kurset kan spres til flere universiteter, sier Larsen.

Lærer å se religion utenfra

- Hovedmålet vårt med kurset er å gjøre indonesiske studenter i stand til å analysere konflikter og utfordringer i dagens Indonesia med et solid grunnlag i både sharia og menneskerettigheter, sier Tore Lindholm ved SMR.

SMR har også støttet oversettelsen av boka «Shari’ah and Law: An Introduction» av en ledende profesor innenfor islamsk tenkning, Mohammad Hashim Kamali.

- For å få til et godt kurs var det avgjørende å få gjort denne læreboka tilgjengelig på indonesisk, sier Lindholm.  

Mange stiller spørsmål ved om sharia og menneskerettigheter i det hele tatt kan forenes.

- SMRs kurs er ikke «menneskerettighetsmisjon». Men vårt siktemål er at studentene skal bli i stand til selv å vurdere hvorvidt og hvordan menneskerettigheter og islam kan forenes, sier Lindholm.

Gjennom bruk av casestudier diskuterer studentene konkrete eksempler i Indonesia der forholdet mellom menneskerettigheter og sharia settes på prøve, som retten til å bygge og drifte kirker for kristne, religionsundervisning for muslimer/ikke muslimer, ekteskap på tvers av trosgrenser, foreldrerett ved skilsmisse, polygami og blasfemi.

Emneord: Menneskerettigheter, Religionsfrihet, Religion
Publisert 9. juni 2016 12:09 - Sist endret 8. juli 2016 11:47